Sustainability Lead FM

  • Dienstverband
  • Den Haag

NN Group

Heb jij inhoudelijke kennis en passie voor duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie en dit bij voorkeur binnen het huisvesting / facilitaire domein? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het salaris voor deze functie betreft tussen de € 4462 en € 6375, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Dit is op basis van een 36-urige werkweek, exclusief een 13e maand en vakantiegeld.

Jouw impact als Sustainability Lead FM bij NN

De Sustainability Lead werkt aan het realiseren van de concrete duurzaamheidsambities van de afdeling Facility Management (FM). Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van de duurzaamheidsvisie in een ambitieus, effectief en concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Het voldoen aan de CSRD verplichting is daarbij een belangrijke prioriteit. Het energieverbruik van onze gebouwen, onze dienstlevering en alle verbouwingen zijn daarbij onderdeel van de scope. De Sustainability Lead treedt op als vertegenwoordiger vanuit FM en representeert ons in interne werkgroepen. De focus ligt de komende periode bij het aanbrengen van structuur in alle bestaande initiatieven en het meetbaar maken hiervan. Hiervoor brengt de Sustainability Lead de initiatieven in kaart en bouwt een structuur waardoor dataverzameling in de toekomst eenduidig en eenvoudig is. Vanuit deze structuur wordt de juiste rapportageomgeving ontwikkeld.

Wat je gaat doen

  • Ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, in samenspraak met je collega’s binnen Strategie & Ontwikkeling, voor de komende jaren en brengt dit in lijn met de algehele duurzaamheidstrategie van NN Group
  • Coördineren van de uitvoering en bewaken van de voortgang van het programma en het initiëren van concrete projecten en activiteiten. Objectieve meetbaarheid en rapportage van de resultaten is hierbij een belangrijk onderdeel
  • Opstellen voortgangsrapportages, adviseren, schrijven van memo’s, geven en voorbereiden van presentaties en bijeenkomsten. Ook lever je een bijdrage aan het NN-brede duurzaamheidsjaarverslag
  • Verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding tussen de duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma
  • Vraagbaak voor het Facility Management team en vertegenwoordigt ons in diverse interne werkgroepen en trends en ontwikkelingen vertalen in kansen en concrete activiteiten voor de afdeling FM

Met wie je werkt

De afdeling FM binnen NN heeft al meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid geformuleerd en behaald. Zo is de CO2 uitstoot verder gereduceerd, werken we toe naar zero waste, verbouwen we circulair en verduurzamen we zoveel mogelijk de facilitaire dienstverlening. Duurzaamheid gaat voor ons verder dan alleen het milieu en maken we ook sociaal impact door nadrukkelijk te sturen op inclusiviteit en arbeidsparticipatie in onze gehele keten. De komende jaren werken we toe naar een ‘net-zero’ huisvesting- en dienstverleningsportfolio en moeten we voldoen aan de verplichtingen zoals o.a. vastgelegd in de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Hiervoor willen we nadrukkelijk aandacht besteden aan het integraal en gestructureerd vastleggen van onze korte en lange termijn ambities in een ‘roadmap’, sturen op meetbare impact en het vastleggen van onze resultaten.

Meer informatie/solliciteren: nn-careers.com.