Stagiaire IMVO Convenanten voor de financiële sector

  • Stageplaats
  • Den Haag

SER

Heb jij een hart voor duurzaamheid en wil je bijdragen aan verbeteringen in de financiële sector? Dan is dit je kans!

Een brede coalitie bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid heeft, gefaciliteerd door de SER, een aantal convenanten afgesloten over internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de financiële sector. Het gaat om convenanten voor de bancaire sector, de verzekeringssector en de pensioenfondsen. Door middel van een convenant bundelen partijen hun krachten om te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de financiële sector. Zo willen zij zich inzetten om zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

De betrokken partijen bij een convenant hebben een stuurgroep en werkgroepen ingesteld voor de uitvoering van het convenant. Deze stuurgroep en werkgroepen worden daarin bijgestaan door een secretariaat. De rol van het secretariaat is het ondersteunen van de convenantpartijen in het realiseren van de doelen van het convenant. Dit secretariaat is op verzoek van partijen ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER), als onderdeel van een breder secretariaat voor de totstandkoming en implementatie van IMVO-convenanten, de programmadirectie Internationaal MVO.

Ten behoeve van de convenanten voor de financiële sector zijn wij op zoek naar een

Stagiair(e)

minimaal 32 uur per week

voor een meeloopstage van ongeveer 6 maanden.

Werkzaamheden

Het secretariaat van de convenanten ondersteunt de convenantpartijen en bevordert hun samenwerking en de voortgang van het convenant als geheel. Als stagiair(e) ga je onder begeleiding van een ervaren beleidsmedewerker meelopen met het team om ervaring op te doen met de (werk)processen en inzicht te krijgen in duurzame bedrijfsvoering. Tegelijkertijd verwachten wij dat je in staat bent en ook graag de uitdaging aangaat om zelfstandig werkzaamheden op te pakken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met de volgende taken:

  • Ondersteunen bij de monitoringsactiviteiten van het convenant (afhankelijk van startdatum);
  • Ondersteunen van stuurgroep en werkgroepen;
  • Organiseren van bijeenkomsten zoals stakeholderbijeenkomsten en jaarbijeenkomsten;
  • Ondersteuning bij de uitwerking van jaarrapportages en voortgangsrapportages;
  • Bijhouden van relevante ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau en het team daarover bijpraten.

We waarderen initiatief: als er relevante onderwerpen zijn t.a.v. de financiële sector waar je graag meer ervaring in wilt opdoen zullen wij kijken of dit te realiseren is.

Meer informatie/solliciteren: www.ser.nl.