Stagiair actieplan duurzame landbouwvoertuigen

  • Stageplaats
  • Den Haag

RVO Nederland

Met een gevarieerde stage bijdragen aan de verduurzaming van landbouwvoertuigen in Nederland: het is mogelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jij ondersteunt de werkgroep die een plan opstelt dat de verduurzaming van de landbouwvoertuigen versnelt. Een stage met impact, waarbij jij je inzet terugziet in daadwerkelijk beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit!

Jij draagt je steentje bij aan het actieplan Duurzame Landbouwvoertuigen, dat in het eerste halfjaar van 2023 wordt voorbereid en opgesteld. Hiervoor wordt een werkgroep in het leven geroepen waarin het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samenwerkt met de vertegenwoordigers van diverse landbouwsectoren en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze werkgroep worden oplossingen verkend en afspraken gemaakt voor acties die nodig zijn om daadwerkelijk tot een brede toepassing van duurzame landbouwvoertuigen te komen. Jij ondersteunt de werkgroep in dit proces, in de volle breedte. Extra mooi: je komt regelmatig bij het ministerie van LNV over de vloer om samen met andere betrokkenen te werken aan het plan dat uiteindelijk uit jouw pen komt.

Een greep uit jouw taken:

  • Je verzamelt informatie bij ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, producenten en gebruikers van duurzame landbouwvoertuigen.
  • Je inventariseert de stand van zaken en de mogelijkheden om landbouwvoertuigen in Nederland met effectieve maatregelen te verduurzamen.
  • Je denkt mee over mogelijke oplossingen voor problemen die een succesvolle implementatie in de weg staan.
  • Je schrijft discussienotities en bereidt vergaderingen en bijeenkomsten met stakeholders voor.

Je schrijft uiteindelijk mee aan het beoogde actieplan voor het ministerie van LNV. Taken die jij bijvoorbeeld op je neemt, zijn:

  • een inventarisatie van bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken en lopende activiteiten in onderzoek en praktijk;
  • het stellen van concrete doelen;
  • het benoemen van benodigde activiteiten en de wijze waarop die worden ondersteund.

Tijdens deze stage voer je dus niet een op zichzelf staand onderzoek uit, maar draag je actief bij aan de beleidsvorming en voorbereiding van de uitvoering. Het actieplan wordt daadwerkelijk door het ministerie van LNV gebruikt voor de verduurzaming van de landbouwvoertuigen en daarmee het effect van deze voertuigen op het klimaat naar nul brengen. Daarnaast is het belangrijk om met het actieplan te zorgen dat andere ministeries (denk aan Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat), omdat zij ook verantwoordelijkheden hebben rondom dit dossier.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.