Stage: verduurzaming binnen de afdeling logistiek

  • Stageplaats
  • Haarlem

Spaarne Gasthuis

Voor het verduurzamen van de afvalinzameling hebben we jouw kennis, kunde en inspiratie nodig. Je gaat je bezighouden met het opzetten en uitvoeren van een project om de afvalinzameling op de werkvloer te optimaliseren.
Jij gaat onderzoek doen waarin je de verschillende ruimtes inventariseert en vervolgens een projectplan opstelt. Hieruit volgt dan een instructie en communicatieplan met een handboek inzamelmiddelen per ruimte.

Dit alles doe je niet alleen. Je loopt mee met de diensten om de processen te leren kennen, verbeteringen te signaleren en om werkwijzen om te zetten naar instructies.
Je maakt dus kennis met verschillende teamleden binnen de logistiek. Zij kunnen je van informatie voorzien.
Om je stageproces goed te begeleiden krijg je begeleiding van de adviseur milieu, procesoptimalisatie en regelgeving en ondersteuning van de teamleiders.

De afdeling

Afdeling logistiek is een van de ondersteunende diensten binnen het Spaarne Gasthuis. Op alle locaties van het ziekenhuis is de afdeling logistiek verantwoordelijk voor de postkamer, de linnendienst, voorraadbeheer, magazijn, verpleegkundig magazijn, patiëntenvervoer en het interne en externe transport. Het operationele team bestaat uit twee teamleiders logistiek en een gedreven groep logistieke medewerkers.
Momenteel zijn wij in transitie om onze afvalinzameling in het kader van duurzaamheid te optimaliseren.

Meer informatie/solliciteren: werkenenleren.spaarnegasthuis.nl.