Stage Programmabureau Circulaire Economie

  • Stageplaats
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie is een thema dat aandacht heeft, zeker op politiek niveau. Jij bent een belangrijk onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het circulaire economiebeleid in Nederland. Zo werk je als stagiair Programmabureau Circulaire Economie aan je eigen toekomst en die van Nederland.

Bijdragen aan een maatschappelijk relevant thema?
In deze stage neem jij een uniek kijkje achter de schermen bij het ministerie. Ook ervaar je de politiek-bestuurlijke dynamiek van een maatschappelijk en politiek relevant thema. Jij draait volop mee in een klein en hecht team in een omgeving die veel van je vraagt. In jouw functie draag je bij aan het adviseren van bewindspersonen en ambtelijke leiding. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij de voorbereiding van werkbezoeken, overleggen en debatten in de Tweede Kamer. Jouw gestructureerde manier van werken zet je in bij het:

  • bijdragen aan de uitwerking van het Nationaal Programma Circulaire Economie
  • plannen van de werkzaamheden voor het programmateam
  • samenwerken met het bedrijfsleven en andere departementen die zich bezighouden met circulaire economie
  • voorbereiden van de overleggen die plaatsvinden tussen partijen in het Nationaal Programma Circulaire Economie
  • voorbereiden, vormgeven en vastleggen van overleggen met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen

Ook houd jij je bezig met het beleidsprogramma ‘het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030’ dat dit najaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Tijdens je stage zal je ondersteunen met het uitwerken van het nieuwe beleid in concrete acties. Daarnaast is er veel ruimte om binnen ons team op eigen initiatief werkzaamheden op te pakken. Denk aan het ondersteunen in de communicatie over beleid op circulaire economie in Nederland. Of het voorbereiden van werkbezoeken en het inhoudelijk ondersteunen en voorbereiden van de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.