Stage bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten

  • Stageplaats
  • Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken- DMM - Afdeling Sociaal-Economische VN-Zaken (oa team Sustainable Development Goals (SDGs)

De afdeling Sociaal-Economische VN-zaken van de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM-SE) is op zoek naar een stagiaire voor een periode van zes maanden (40 uur per week) vanaf medio februari tot medio medio augustus 2019.

Werkomgeving

De afdeling Sociaal-Economische VN-zaken coördineert de Nederlandse inbreng in de Verenigde Naties (VN) op sociaal-economisch terrein. Binnen de afdeling is ook het SDG team werkzaam die verantwoordelijk voor de Nederlandse positie ten aanzien van de implementatie en monitoring van de Sustainable Development Goals (SDGs) / Agenda 2030. Het team heeft een actieve rol bij internationale afspraken op rapportage en uitvoering in de VN, de EU en in de nationale implementatie van de SDGs waarbij ondersteuning wordt geboden aan de Coördinator Nationale SDG implementatie.

Stage omschrijving

De stage betreft een algemene beleidsstage (geen onderzoeksstage) op het terrein van de afdeling Sociaal-Economische VN-Zaken en het team Sustainable Development Goals. Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden, door ondersteunende korte taken en langer lopende onderzoeken en schrijfopdrachten uit te voeren en helpt mee bij het organiseren van events.

De stage biedt je de gelegenheid om de volgende leerdoelen te bereiken:

  • inzicht in het huidige buitenlands beleid op het gebied van multilaterale instellingen;
  • inzicht in de rol van Nederland binnen de Verenigde Naties op sociaal-economisch gebied;
  • inzicht in het functioneren van specifieke fondsen, programma’s en gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties;
  • inzicht in de nationale en internationale implementatie en monitoring van de Sustainable Development Goals en de bredere 2030 duurzame ontwikkelingsagenda;
  • inzicht in de dagelijkse gang van zaken op een ministerie;
  • ervaring in het samenwerken met collega’s in een ambtelijke organisatie;
  • ervaring in het schrijven van (ambtelijke) teksten.

To apply for this job please visit www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.