Stage bij de Afdeling Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  • Stageplaats
  • Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wil jij je inzetten voor eerlijkere handel zonder uitbuiting, kinderarbeid of milieuvervuiling? Vind je het belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de wereld? En wil jij een kijkje nemen in de keuken van een dynamisch ministerie? Dan ben je bij de afdeling Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan het juiste adres. De afdeling is op zoek naar een stagiair voor de periode van 6 februari 2023 tot en met 4 augustus 2023.

Omdat bedrijven veel misstanden in hun internationale waardeketens individueel niet (volledig) kunnen oplossen voert het kabinet actief IMVO-beleid uit De IMVO-afdeling stimuleert bedrijven om op een verantwoorde manier te ondernemen en daardoor bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij zijn internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen het uitgangspunt (zie ook: www.rijksoverheid.nl/imvo). Zo wordt onder andere gewerkt aan wetgeving om IMVO verplicht te stellen voor bedrijven en aan manieren om bedrijven te ondersteunen bij het doen van IMVO, bijvoorbeeld via sectorale samenwerking. Alle maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat bedrijven risico’s voor mens in milieu in hun waardeketen aanpakken.

Tijdens jouw stageperiode word je breed ingezet bij de werkzaamheden van het IMVO-team. We kijken daarbij ook naar jouw interesses. Samen met jou zullen we een leeropdracht formuleren.

De stagiair kan het IMVO-team bijvoorbeeld ondersteunen door middel van de volgende taken:

  • Met één of meerdere collega’s werken aan de implementatie van IMVO-convenanten;
  • Voorbereiding en organisatie van verschillende bijeenkomsten, expertmeetings en vergaderingen;
  • Het ondersteunen van het IMVO-team bij communicatie over het Nederlandse IMVO-beleid, het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten.
  • Bijdragen aan de uitwerking van IMVO-beleid door het uitvoeren van onderzoeks- en organisatietaken.
  • Werken aan IMVO-voorwaarden bij overheidsinkoop

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.