Senior beleidsmedewerker energietransitie van gebouwen

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van BZK

De klimaat- en energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om de doelen van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graag de beperken, zullen de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord (industrie, landbouw, mobiliteit, elektriciteit en de gebouwde omgeving) de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors moeten reduceren.

Momenteel zijn we op zoek naar een senior beleidsmedewerker voor de verduurzaming van utiliteitsbouw. Het gaat hierbij om beleid (door)ontwikkelen om versnelling in de verduurzaming van vastgoed, zoals kantoren, bedrijfshallen, winkels, scholen, zorginstellingen en overheidsvastgoed sneller en slimmer te bereiken. In het bijzonder zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die mee gaan werken aan de aanpak Verduurzaming utiliteitsbouw via normerend beleid, zoals met behulp van energielabels en via erkende maatregelen vanuit de Energiebesparingsplicht. Om tot goede normering te komen, zul je samen met alle relevante partners binnen en buiten de overheid nauw moeten samenwerken. Een paar dossiers waar je aan zal werken is het ontwikkelen van de norm voor nieuwe en bestaande bedrijfshallen, de implementatie van Europese richtlijnen rondom gebouwen, zoals de introductie van minimale energieprestatie-eisen voor alle gebouwen, en het herijken en harmoniseren van huidig normerend beleid. Ook de hands-on portefeuille-aanpak voor grote gebouweigenaren met een stevige relatie met bevoegde gezagen kan in je takenpakket zitten.
We doen dat in de rol van de rijksoverheid, als opdrachtgever of regisseur voor trajecten in de markt.
Het werken aan deze dossiers vraagt van de nieuwe collega nieuwsgierigheid, creativiteit en overtuigingskracht, lerend vermogen, samenwerking, maar ook inzicht en belangstelling voor technische, bestuurlijke, juridische, en financiële vraagstukken. Als je je uitgedaagd voelt en kennis en ervaring in huis hebt die van toegevoegde waarde is, dan ben jij van harte uitgenodigd te reageren. Onze directie biedt naast een prettige collegiale werkomgeving, en gevarieerd uitdagend werk, opleidingen en loopbaanondersteuning, en de mogelijkheid om je op termijn ook op andere beleidsdomeinen binnen en buiten de directie verder te ontwikkelen.

Twee collega’s die bij onze directie werken, zeggen er het volgende over:

Nirul Ramkisor (2 jaar werkzaam bij Bouwen en Energie):
“Het was een heel fijne ervaring om een jaar geleden te landen in een directie met zoveel enthousiaste, fijne, kundige en betrokken collega’s. Iedereen gaat er volledig voor, of het nu gaat om verduurzaming, klimaatadaptatie of funderingsproblematiek. Dan is het extra fijn om ook op elkaars kennis te kunnen bouwen.”

Selina Roskam (2 jaar werkzaam bij Bouwen en Energie):
“De energietransitie in de gebouwde omgeving is een prachtige en zeer actuele uitdaging om aan te werken. Als beleidsmedewerker sta je aan de tekentafel voor nieuwe beleid, waardoor je veel impact kan maken. Binnen de directie Bouwen en Energie ervaar ik ook veel collegialiteit en word je gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen!”

Tot slot is het goed te weten dat onze directie op een vooruitstrevende manier bezig is met het hybride werken, waarbij nadat het thuiswerken advies weer zal zijn ingetrokken, ongeveer voor de helft van de tijd op kantoor en voor de helft vanuit huis wordt gewerkt, en iedereen zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd bij deze nieuwe manier van werken.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.