Senior Beleidsmedewerker Duurzame Agro

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werken aan duurzame agro in Nederland? Heb je altijd al bij willen dragen aan de verbetering van de gezondheid op een beleidsterrein dat volop in de belangstelling staat en in beweging is? Lees dan snel verder wat de vacature senior beleidsmedewerker duurzame agro inhoudt. Standplaats van de vacature is Den Haag.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Duurzame Agro?
‘Het taakveld Duurzame Agro bestaat uit 8 personen en is verantwoordelijk voor de regelgeving van de uitstoot van de veehouderij naar de lucht. Het doel hiervan is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, met het oog op de gezondheid van omwonenden.’. Landbouw heeft een flink aandeel in de uitstoot van stikstof(ammoniak), fijnstof en geurhinder. Het beleid om de uitstoot te verminderen raakt de belangen van veehouders, bevoegde gezagen en omwonenden. Dat maakt dat het werk ertoe doet en politiek urgent is.

Je bent dagelijks aan de slag met het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Je helpt mee om de milieudoelen naar de praktijk te vertalen in samenwerking met lokale en regionale overheden, kennisinstellingen en stakeholders. Veel nationale doelen en generieke maatregelen vragen een regionale vertaalslag, of regionaal maatwerk. Je legt verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dit is daarmee een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat je beleid ook tot verandering in de praktijk leidt. Zo kun je de resultaten ervan in het veld terugzien.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.