Senior beleidsmedewerker circulair textiel

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Komende jaren is versnelling in de transitie naar een circulaire stad cruciaal. De doelstellingen om in 2030 ons materiaalgebruik gehalveerd te hebben zijn uitdagend. Tegelijkertijd komt 2030 snel dichter bij. Uit de Monitor Amsterdam Circulair blijkt dat textiel één van de high-impact stromen is. Het volume in gewicht is relatief beperkt, maar de negatieve impact per kilo is groot. Daarom zet Amsterdam in op het transformeren van de textielketen van lineair naar circulair. Veel randvoorwaarden zijn aanwezig om deze niche op te schalen tot het nieuwe normaal. Jij speelt daarin een cruciale rol.

In de functie van senior beleidsmedewerker circulair textiel ben jij hét aanspreekpunt op dit thema. Collega’s weten jou te vinden met vragen en uitdagingen. En jij weet hen te inspireren, overtuigen en te begeleiden in het creëren van de verandering die nodig is om de weg voor een circulaire textielketen te plaveien. Je werkt nauw samen met collega’s bij Afval & Grondstoffen op bijvoorbeeld de thema’s textielinzameling, afvalpreventie en Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). En met collega’s bij Economische Zaken & Cultuur rondom het stimuleren van innovatie, het circulaire ecosysteem voor textiel en het vormgeven van een MKB-ondersteuningsaanpak. Daarnaast vertegenwoordig je Amsterdam op nationale en internationale podia. Zo trek je nauw samen op met collega’s binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Amsterdam Economic Board https://mraduurzaam.nl/circulair/aanpak-materiaalstromen/textiel/ en participeer je in het Ellen MacArthur Foundation netwerk rondom textiel. Je spreekt dagelijks met ondernemers en vertegenwoordigers uit het brede speelveld om effectief invulling te kunnen geven aan je dagelijkse werk. Vanuit je verbinding binnen deze netwerken is één van je taken om de komende periode een grote subsidieaanvraag naar Amsterdam te halen om de groei van het circulaire ecosysteem een volgende boost te geven.

Binnen deze rol is er ruimte voor eigen initiatief om verder vorm te geven aan de circulaire ambities van de stad.

Dit doe je op een gemiddelde dag

  • ’s Ochtends begin je in de weekstart met een korte update van je week aan je collega’s in het team Circulair. Aansluitend heb je een brainstorm met twee collega’s van Afval & Grondstoffen en Economische Zaken over een manier om met het ingezamelde volume textiel in de stad Amsterdamse textielondernemers te faciliteren in het opschalen van hun circulaire business;
  • Daarna bel je met een collega bij de provincie om af te stemmen over de gezamenlijke inbreng voor een brief aan de Tweede Kamer rondom invoering van nieuwe wetgeving op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. Je bent niet tevreden over de uitwerking van de uitvoering op regionaal niveau en mobiliseert collega’s door het hele land om deze verbeterd te krijgen;
  • Je luncht in de Stadstimmertuin met een textielondernemer die je al een tijdje niet gesproken had om een politiek werkbezoek van de wethouder voor te bereiden over belemmeringen in gemeentelijk beleid voor circulaire ondernemers;
  • De middag begint met een call met twee Europese hoofdsteden en een aantal instellingen met wie je een coalitie aan het vormen bent om een grote EU-subsidie-aanvraag in te gaan dienen;
  • Na deze drukke serie van meetings heb je even de tijd om alles uit te werken en een volgende slag te maken op je beleidsnotitie die je samen met collega’s van Economische Zaken opstelt en eindig je je dag met twee belletjes met een ondernemer en een collega bij de Amsterdam Economic Board om de volgende werkgroepbijeenkomst onder de MRA Green Deal Circulair Textiel voor te bereiden.

Kortom, je bent de verbinder die in staat is om de behoefte en drempels van de buitenwereld te vertalen naar effectieve interventies in gemeentelijk beleid en handelen en deze goed te borgen en speelt daarmee een sleutelrol in het versneld vormgeven van de transitie naar een circulaire textielketen in Amsterdam.

Dit doe je niet alleen. Je bent onderdeel van een team gedreven professionals dat werkt aan de circulaire economie. Ieder met een eigen expertise, achtergrond en rol. En je bent onderdeel van verschillende netwerken binnen en buiten de organisatie.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Je werkt vanuit het team Circulaire Economie. Dit is één van de acht teams binnen de Afdeling Duurzaamheid, waar het werk aan de drie duurzame transities zijn samengebracht: energie, circulaire economie en een groene, gezonde stad. Als afdeling maken we de verduurzaming van de stad bereikbaar, haalbaar en betaalbaar. Door het stimuleren van ondernemerschap, technologie en creativiteit maken we het bereikbaar. Door participatie en maatwerk wordt het haalbaar. Solidariteit maakt het voor iedereen betaalbaar. Met onze herkenbare Amsterdamse aanpak helpen we de verduurzaming van de stad te versnellen. We proberen nieuwe dingen en proberen dingen opnieuw. We leren door te doen en beseffen ons dat we vooruit struikelend het snelste tot transitie komen. Amsterdam vormt daarbij een inspirerend voorbeeld voor andere steden en wordt wereldwijd erkend als pionierende koploperstad in de circulaire transitie. We laten zien dat het kan.

Samen met 15 collega’s binnen het team circulaire economie voer je regie op de realisatie van de transitie naar een circulaire stad. We zijn verantwoordelijk voor de circulaire strategie en het onderliggende uitvoeringsprogramma. En stellen anderen in staat circulair te werken door ondersteunende tools te ontwikkelen en aan te bieden, kennis en netwerk te ontsluiten, lobby rondom wet- en regelgeving te coördineren, relevante verbindingen tot stand te brengen, en nationale en Europese financiering voor Amsterdam te organiseren.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.amsterdam.nl.