QM & CSR Manager

itsme

Binnen itsme vallen er vier thema’s onder quality management, te weten: Procesverbeteringen, quality management support, rapportages en kwaliteitswaarborging. In de rol van quality- en corporate sustainability & responsibility manager ben je verantwoordelijk voor al deze thema’s. Naast deze interne rol speel je ook extern een belangrijke rol, door de leveranciers en fabrikanten te faciliteren- en ondersteunen in hun procesverbetering om aan de kwaliteitseisen en wensen van onze klanten te voldoen. De CS&R doelstellingen worden vanuit jouw rol geformuleerd, getoetst op haalbaarheid en tot uitvoering gebracht in samenwerking met de QA Officer. Dit alles met als doel om processen te verbeteren, aan de interne en externe kwaliteitseisen te voldoen en de benodigde certificaten te behalen en behouden.

Functie inhoud
Je gaat je in deze rol onder andere bezig houden met:

 • Het observeren van de kwaliteitssystemen op proces-, activiteit en taakniveau
 • Het initiëren van, begeleiden van en adviseren over verbetertrajecten binnen itsme
 • Zorgdragen voor een up-to-date kwaliteitshandboek conform de betreffende ISO-normeringen
 • Begeleiden en adviseren van vestigingen omtrent de kwaliteitssystemen en certificeringen
 • Analyseren van processen, het toetsen van wet- en regelgeving
 • Leveranciers en fabrikanten ondersteunen bij kwaliteitsvraagstukken
 • Waarborgen van de kwaliteit; procedures en activiteiten volgens ISO-9001, afnemen van interne audits, documentatie verzorgen, borging met SAP en CRM, klant audits begeleiden
 • Opstellen en implementeren van ISO 27001 IT beveiligingssysteem
 • Opstellen van organisatie brede duurzaamheidsdoelstellingen
 • Behalen van gestelde duurzaamheid certificaten
 • Verduurzamen van de algehele organisatie
 • Het voeren van jaargesprekken
 • Tijdige rapportage aan de directie

Meer informatie/solliciteren: itsmenederland.itsmecareers.eu.