Projectleider energietransitie en duurzaamheid

 • Dienstverband
 • Terneuzen

North Sea Porth

Voor het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en Innovatie zijn we op zoek naar een projectleider energietransitie en duurzaamheid.

Als Projectleider energietransitie en duurzaamheid ben je binnen en namens North Sea Port verantwoordelijk voor de projectleiding van projecten op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid. Je zal leiding geven aan diverse projectteams en daarnaast ook deelnemen aan projectteams waarin verschillende externe stakeholders zijn vertegenwoordigd.

Ruimtelijke Ontwikkeling en Innovatie

Het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling en Innovatie is het beleids- en adviescluster binnen North Sea Port dat werkt voor de gehele organisatie op een veelheid van thema’s. Beleidsvelden die opgenomen worden zijn o.a. ruimtelijke ontwikkeling, logistiek, mobiliteit, milieu, natuur, duurzaamheid, energie en klimaat. Het cluster werkt op deze thema’s zowel op strategisch niveau (beleidsvorming- en advisering) als op tactisch (masterplannen) en operationeel (vergunningen en projecten) niveau. Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van programma’s en projecten op o.a. het gebied van energietransitie, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling.

North Sea Port is in transitie naar dé duurzame haven van de toekomst en zet in op een klimaatneutrale en circulaire haven in 2050. Daarbij moeten in 2030 al grote stappen gezet zijn op het gebied van CO2 reductie en energietransitie in de industriële en logistieke sector. Samen met de bedrijven uit de staal-, chemie-, energie- en voedingsindustrie zullen concrete businesscases en projecten uitgewerkt worden op o.a. het gebied van CO2, waterstof, elektrificatie en uitwisseling van grondstoffen en reststromen. Daarnaast werk je op het gebied van business development samen met de commerciële afdeling om nieuwe duurzame activiteiten een plek te geven in het havengebied.

Functie

Tot je taken en werkzaamheden behoren o.a.;

 • Het leiden van de projecten op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.
 • Het aansturen, motiveren, coördineren en aanjagen van projectteams.
 • Het leggen van verbindingen en het onderhouden van contacten en samenwerkingen met diverse stakeholders (o.a bedrijfsleven en overheid).
 • Opvolgen en implementeren van nationaal en Europees beleid.
 • Intern en extern behartigen van de belangen van North Sea Port.
 • Afstemmen van raakvlakken van de projecten met andere projecten en programma’s.
 • Business development in samenwerking met de commerciële afdeling.
 • Pro actief meedenken over het brede duurzaamheidsbeleid van North Sea Port.
 • Bewaking van scope, budget, timing, projectadministratie en contractbeheer.

Meer informatie/solliciteren: www.northseaport.com.