Projectleider certificering CO2 prestatieladder

  • Interim
  • Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RV

Wij zijn op zoek naar een projectleider die het certificeringstraject naar trede 4 op de CO2 prestatieladder begeleid.

RVO wil voorloper zijn met haar duurzaamheidsambities; daar waar mogelijk, versnellen en implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, naar een klimaat-neutrale organisatie in 2030. De collega die wij zoeken is assertief en heeft goede projectleider skills. Je zult met veel collega’s op alle niveaus in de organisatie moeten schakelen en afstemmen. In dit project is het belangrijk om inhoudelijk betrokken te zijn en hands-on mee te werken maar ook om regie te hebben over het totale project en het adviesbureau dat we ingehuurd hebben aan te sturen. Je beweegt je tussen de details en lange termijn adviezen aan het directie team.

Verantwoordelijkheden van RVO in dit proces zijn:

  • Het verzamelen van alle benodigde data en informatie voor onder andere de analyse van meest materiële Scope 3 emissies en de voortgangsrapportages over deze emissies.
  • Adviseren van directie bij het kiezen van drie onderwerpen voor de ketenanalyses.
  • Het uitvragen van alle benodigde data voor de ketenanalyses bij de eigen organisatie of ketenpartners.
  • Organiseren van dialoogsessies en bepalen partners die hierin betrokken moeten worden.
  • Het maken van voorstellen en advisering over te nemen besluiten over maatregelen, doelstellingen, communicatie en participatie in dialogen en initiatieven.
  • Het uitvoeren van de implementatie en communicatie voor de instandhouding van niveau 3.
  • Het invullen van de overige eisen voor niveau 4, zoals de interne audit, directiebeoordeling en het kwaliteitsmanagementplan.
  • Het contracteren van een CI en directe begeleiding tijdens de audit.

Hierin werk je samen met een adviesbureau dat ons ondersteunt in het certificeringstraject.

Voor dit project is maximaal 0,6 fte beschikbaar voor de periode tot certificering. Beoogde eind termijn is Q1 2022.

Lijkt het je leuk om met ons RVO te verduurzamen? Dan gaan wij graag het gesprek aan!

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.