Projectleider Amsterdam Green Campus

 • Dienstverband
 • Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

De Amsterdam Green Campus (AGC) vormt binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) de uitvoeringsagenda op het overkoepelende thema ‘Green’. AGC is een stichting van de Universiteit van Amsterdam met het Clusius College, Wellantcollege, AERES Hogeschool en Hogeschool Inholland. Onze doelstelling is valorisatie en economische groei van de groene sector in Noordwest-Nederland en een blijvende ontwikkeling van goed gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en wo-niveau binnen de context agri, voeding, levenswetenschappen en chemie. De projecten, evenementen en initiatieven krijgen vorm binnen triple helix-verband (onderwijs, overheid en ondernemers). Dat gaat veelal over duurzame ontwikkelingen en de transitie naar een circulaire samenleving en daarbij komt groen tot leven in de thema’s Green Genetics, Green Environment, Green Chemistry, Green Food en Water.

De organisatie heeft een portfolio aan projecten opgebouwd en ziet aanleiding voor uitbreiding binnen de groene thema’s. AGC zoekt een geschikte kandidaat voor het inrichten en uitvoeren van projecten en evenementen, inclusief outreach en communicatie. Dit alles past binnen de transitie naar een meer duurzame en circulaire samenleving.

Wat ga je doen?

Als projectleider maak je onderdeel uit van het dagelijkse team en rapporteer je aan de directeur van de stichting. In het dagelijkse team zijn we gedreven door duurzame en circulaire ontwikkelingen en helpen we elkaar om resultaten te halen. Dit ga je doen:

 • op autonome wijze projecten aansturen waarbij meerdere (in/externe) partijen betrokken zijn;
 • volledig zelfstandig werken binnen de kaders van het projectplan;
 • werkzaamheden aansturen in projecten die complex en zeer divers zijn;
 • steeds nieuwe oplossingen vinden;
 • voorstellen doen voor oplossingsrichtingen en aangeven van de geschatte doorlooptijd, benodigde middelen en randvoorwaarden voor de uitvoering van het project, resulterend in een programma van eisen;
 • een projectplan opstellen met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing en budget;
 • als aanspreekpunt fungeren voor een projectomgeving en overleg voeren met opdrachtgever, projectteam en overige belanghebbenden;
 • zorg dragen voor de praktische projectcoördinatie en daarbij uitvoerende werkzaamheden verrichten;
 • zorg dragen voor het uitbrengen van periodieke rapportages;
 • overleg voeren met opdrachtgevers/gebruikers inzake uit te voeren werkzaamheden;
 • in teamverband organiseren van evenementen zoals workshops en symposia;
 • de lopende ontwikkelingen in onze nieuwsbrief publiceren (met behulp van Mailchimp);
 • de website bijhouden, zie Amsterdam Green Campus;
 • onze communicatie-uitingen via sociale media verzorgen.

Meer informatie/solliciteren: www.uva.nl.