Project Manager Quality & Sustainability

 • Dienstverband
 • Best

Best Wool Carpets BV

Als Project Manager in onze tapijtfabriek ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het initiëren, (zelf) uitvoeren, bewaken en implementeren van projecten. De projecten zijn divers en uitlopend in complexiteit. Denk aan projecten op het gebied van kwaliteit, sustainability, procesmanagement, innovatie, en veiligheid. Je interne opdrachtgevers zijn de directie en de Quality & Sustainability manager, met wie je doelen, budget en planning vaststelt. Je formuleert je projectplannen en na verkregen goedkeuring ga je aan de slag met de voorbereiding en het formeren van een multidisciplinaire projectteam. Je bewaakt en rapporteert de voortgang van de projecten en onderneemt actie in geval van afwijkingen. Na afsluiting van de projecten evalueer je, houd je de vinger aan de pols en zorg je voor een goede borging van resultaten. Het overgrote deel van de projecten valt onder de verantwoordelijkheid van de Quality & Sustainability Manager. Met jouw functioneren lever je een belangrijke bijdrage aan onze ambities om de interne organisatie naar een hoger niveau te tillen en ‘circulair in 2030’ te zijn.

Werkzaamheden

 • Projectmanagement; inclusief bewaken van de planning en financiële projectdoelstellingen, vastleggen van alle projectinformatie, inzicht verschaffen middels voortgangsrapportages
 • Zelf meewerken aan de uitvoering van de projecten
 • Subsidieadministratie
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden op gestelde kwaliteitsnormen en voorschriften
 • Corrigeren bij vastgestelde afwijkingen, treffen van adequate maatregelen
 • Vakinhoudelijk aansturen en begeleiden van de projectteamleden
 • Actief uitdragen van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en geldende regelgeving
 • Verwachtingen managen en pro-actief schakelen bij eventuele problemen
 • Opstellen van procedures en werkinstructies
 • Ondersteunen van de Quality & Sustainability Manager bij audits, kwaliteitsbeleid en -controles, uitzetten en analyseren van testen, opstellen van productspecificaties, certificeringen, onderhouden/implementeren van kwaliteitssystemen, instrueren/trainen van productiepersoneel, klachtenafhandeling, Arbo, RI&E, veiligheidsinstructies, milieurapportages, subsidieaanvragen, circulariteitsbeleid, etc.

Meer informatie/solliciteren: nl.indeed.com.