Programmamanager MVO

  • Dienstverband
  • Beilen

Espria

Espria vindt het belangrijk om haar missie duurzaam en op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te dragen. Door duurzaamheid hoog op de agenda te zetten dwingt Espria zichzelf tot verbeteringen onder meer op het gebied van zorg, vastgoed en personeelsbeleid. De programmamanager MVO is verantwoordelijk voor het inventariseren en het coördineren van het beleid inzake MVO. De functionaris inventariseert de verschillende initiatieven binnen Espria op het gebied van MVO. Als uitgangspunt daarvoor geldt de MVO zorgbloem, welke uit gaat van vijf kernthema’s: duurzame cliëntenzorg, duurzaam inzetbare medewerkers, duurzaam vastgoed, facilitaire processen en sociale participatie. Na de inventariserende fase zal de programmamanager MVO op basis van de uitkomsten een verdere meerjarige beleidsadvisering gericht op duurzaam ondernemen opstellen. De programmamanager MVO is vervolgens betrokken bij de implementatie van het beleid. De programmamanager MVO houdt de ontwikkelingen op het gebied van MVO bij en adviseert de Raad van Bestuur hier gevraagd en ongevraagd over.

Functie-eisen

  • Een HBO+- of WO werk- en denkniveau met ruime ervaring met programmamanagement met vergelijkbare thema’s binnen de zorg op tactisch/strategisch niveau.
  • Bijzondere affiniteit met MVO i.v.m. de rol van aanjager en motivator.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
  • Competenties: analytisch, visie, (strategische) beleidsvorming, verbinden, samenwerken en overtuigingskracht.

Bedrijfsprofiel

Espria

Espria is een zorgconcern met meerdere dochterorganisaties, actief in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. De organisaties Evean, Icare, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe en De Trans maken deel uit van Espria. Verder verzorgt Icare JGZ de jeugdgezondheidszorg in een aantal gemeenten en is Zorgcentrale Noord werkzaam op het gebied van personenalarmering en zorgtechnologie. Aan Espria is een grote Ledenvereniging verbonden die een groot aantal aanvullende diensten aanbiedt.

Belangrijke strategische thema’s worden behandeld bij de experttafels die bestaan uit medewerkers uit alle geledingen van de dochterorganisaties met kennis van de thema’s.

 

Meer informatie/solliciteren: www.intermediair.nl.