Programmamanager Duurzaamheid

 • Dienstverband
 • Tilburg

Autotaalglas Nederland

Staat duurzaamheid bij jou bovenaan? Wil jij samen met Autotaalglas het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren vorm geven?

Dan heeft Autotaalglas Nederland een vacature voor je.

Welke uitdaging hebben we voor je?

Als Programmamanager Duurzaamheid stel je samen met het MT het duurzaamheidsbeleid van Autotaalglas Nederland voor de komende jaren vast.

Je geeft vorm aan een meetbaar/ SMART plan van aanpak waarmee Autotaalglas volledig kan voldoen aan de Europese afspraken vastgelegd in de CSRD (waaronder het in kaart brengen van Ecologische, Sociale & Governance (ESG) risico’s) en de wensen en eisen van onze opdrachtgevers op het gebied van Duurzaamheid. Je bent verantwoordelijk voor alle projecten en beleid rondom duurzaamheid.

Als programmamanager verbind je verschillende belangen en partijen. Je brengt deze samen en je bewaakt de doelstellingen uit het Duurzaamheidsprogramma. Je hebt een actieve rol bij de implementatie. Om dit te realiseren organiseer je de benodigde projectteams en overlegvormen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige aansturing van de teams die zich bezighouden met de uitvoering van het programma. Je stelt prioriteiten met het MT en het team en bewaakt de integrale uitvoering van diverse projecten onder het programma om de programmadoelstellingen te behalen. Vanuit je rol initieer, regisseer en inspireer je, waarbij je de omgeving meeneemt om tot gedeelde ambities en gedragen besluiten te komen.

Deze functie is onderdeel van de afdeling Proces & Kwaliteit, welke (naast Customer Care) bestaat uit de functies Formule Coördinator, Specialist Kwaliteit & Techniek, Programmamanager Duurzaamheid en de Specialist Procesoptimalisatie. In deze rol rapporteer je aan de directeur Proces & Kwaliteit.

Wat ga je doen als programmanager duurzaamheid? Je houdt je bezig met;

 • Ontwikkelen/vaststellen van het duurzaamheidsbeleid van Autotaalglas voor de komende jaren in samenspraak met het MT;
 • Ontwikkelen van een meetbaar/ SMART plan van aanpak waarmee Autotaalglas volledig kan voldoen aan de Europese afspraken vastgelegd in de CSRD en de wensen en eisen van onze opdrachtgevers op het gebied van Duurzaamheid;
 • Het uitvoeren van het programma Duurzaamheid en daarbij sturen op de samenhang van de projecten en aansturen van de deelprojecten die bijdragen aan de doelstellingen van het programma;
 • Draagt de eindverantwoordelijkheid voor voortgang, afstemming, informatievoorziening, kwaliteit, tijd en budget van het programma;
 • Projectmanagement van interne en externe (internationale) projecten;
 • Periodieke verantwoording over het programma Duurzaamheid en financiële monitoring;
 • In kaart brengen van de eisen, wensen en prioriteiten van Landelijke opdrachtgevers waarbij in 2023 de focus ligt op 4 Key Accounts (Voor nu: Achmea, Allianz, Glasgarant en Unigarant/ ANWB) voor invulling van (ESG) rapportages;
 • Rapportage (periodiek) van resultaten van duurzaamheidsactiviteiten aan landelijke opdrachtgevers (extern) en aan MT en Franchisenemers (intern);
 • Deelname en aanspreekpersoon voor Duurzaam repareren, Groen Gedaan!
 • Deelname in duurzaamheidsbijeenkomsten als representant van Autotaalglas bij de FOCWA/BOVAG;
 • Gespreks-/sparringpartner voor duurzaamheidsmanagers van Key Accounts (waaronder regelmatig bezoek van Key Accounts samen met Sales Accountmanagers om dit onderwerp levend te houden en voortgang te boeken in o.a. CO2-reductie en andere ESG-doelen en bewustwording hieromtrent);
 • Het initiëren en onderhouden van contacten met partijen, die zich – in de breedste zin van het woord – richten op duurzaamheidsonderwerpen en reductiemogelijkheden in het kader van duurzaamheid (zoals o.a. toeleveranciers EDC, Renewi en Springfield Real Estate);
 • Landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen naar Autotaalglas; Daarnaast geef je advies aan de directie voor de beleidsontwikkeling
 • ESG – Environmental/Milieu: in kaart brengen en meetbaar maken van de huidige duurzame initiatieven binnen Autotaalglas NL en haar vestigingennetwerk van 54 Franchisenemers. Denk hierbij aan CO2 uitstoot reductie door middel van o.a. inzet E-Mini, circulaire afvalstromen, duurzame maatregelen in bedrijfspanden (zonnepanalen, gasloos werken etc.);
 • ESG – Social/Maatschappij: samen met HR Manager de Social component van de ESG eisen in kaart brengen voor zowel hoofdkantoor als franchisenemers (“Wat doet Autotaalglas om het welzijn van haar medewerkers te bevorderen en hoe kunnen we dit meetbaar/ aantoonbaar maken?”);
 • ESG – Governance: samen met de afdelingen Finance, Proces & Kwaliteit en ICT zorgdragen dat we naleving van wetgeving (WFT) over witwassen, anticorruptie en fraude kunnen borgen op het hoofdkantoor en op de vestigingen
 • Periodieke auditering van de 54 vestigingen op duurzaamheidsbeleidseisen vanuit ATG NL
 • Op regelmatige basis de interne communicatie en bewustwording van duurzaamheid verzorgen en bewaken. Denk hierbij aan podcasts, SPIEK-berichten maar ook presentaties op Franchisenemer- bijeenkomsten

Meer informatie/solliciteren: www.autotaalglas.nl.