Programmamanager Development en Duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Apeldoorn

Hollander Techniek

Ben jij een verbinder, inspirator en motivator op strategisch niveau? Spreken de thema’s duurzaamheid, innovatie en development je aan? Heb je daarnaast ook nog affiniteit met het coördineren van verschillende ontwikkelprogramma’s en toon je jezelf een coachend leider? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

We zijn een (h)echt familiebedrijf

Werken bij Hollander Techniek voelt als thuiskomen bij familie. Voor onze ruim 500 collega’s staat plezier in het werk voorop. Door samen te werken, oprecht naar elkaar te zijn en ondernemerschap te tonen, creëren wij technische totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers in de retail-, industrie- en utiliteitsmarkt. We zijn trots op het feit dat we al ruim 45 jaar innovatieve, duurzame oplossingen combineren met een uitstekende dienstverlening naar onze klanten. Dat vind je niet alleen terug in de lange relaties met klanten, maar ook in het feit dat ons personeelsverloop relatief laag is en lange dienstverbanden meer regelmaat dan uitzondering zijn. We zijn financieel kerngezond en dat maakt dat we kunnen blijven investeren in onze medewerkers. Ben jij het nieuwste lid van onze familie?

Jouw uitdaging als Programma manager Duurzaamheid en Development

In deze nieuw ontstane rol ben je verantwoordelijk voor het definiëren van een programma, de daarmee samenhangende doelstellingen én draag je zorg voor het eindresultaat. Je primaire rol is het coördineren van verschillende ontwikkelprogramma’s. Daarbij hoort het coachen en stimuleren van de medewerkers binnen die programmalijnen. De uitdaging is dat je zowel de interne- als de relevante externe ontwikkelingen vanuit de organisatie in kaart brengt en afstemt met de stakeholders en collega’s welke worden vertaald naar een jaarprogramma.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Je vertaalt de doelstellingen en resultaten uit programmalijnen naar een ontwikkelagenda voor business development en duurzaamheid. Daarin stel je een prioritering van projecten, een planning en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Richting het directie team heb je een belangrijke advies rol en rapporteer je tevens de voortgang.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor;

• Het zorgen voor draagvlak, in lijn met de strategie, bij stakeholders en in de teams voor de ontwikkel trajecten die je opstart en realiseert. je zorgt voor onderbouwde besluitvorming voor het starten van projecten.

• Het leggen van de verbinding met de organisatie. Je betrekt belangrijke onderdelen van de organisatie in de ontwikkeling en zorgt voor eigenaarschap in de organisatie;

• Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen projecten maar ook met andere trajecten binnen de organisatie in beeld;

• Je bent verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, zoals: ketenpartners, beschikbaar budget, projectmandaat, beschikbare capaciteit en de juiste competenties van mensen in ontwikkeltrajecten;

• Het sturen op de voortgang, het realiseren van de doelen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden, en kan voldoende aanvoelen dat development trajecten een andere karakteristiek hebben dan standaard projecten;

• Indien (het uitblijven van) resultaten hierom vragen stop je deelprojecten of activiteiten en start je nieuwe op;

• Het managen van de verwachtingen richting de verschillende stakeholders.

• Met de input van medewerkers en P&O adviseer je welke opleidingen en personeel er nodig is voor de toekomst.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.hollandertechniek.nl.