Programma Manager Duurzame Ontwikkeling

  • Dienstverband
  • Aalsmeer

Royal Flora Holland

Ben jij de Sustainable Development professional die wil meewerken om de sierteeltsector toekomstbestendig te maken op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit? Heb jij de passie en de drive om met jouw expertise, conceptuele vermogen en analytische vaardigheden te verbeteren en innoveren op duurzaamheidsvlak en daarmee de marktplaats, de kwekers en de sector als geheel vooruit te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Royal FloraHolland

Het is onze ambitie om ons te ontwikkelen tot dé internationale marktplaats voor bloemen en planten. We investeren in onze fysieke en digitale marktplaats, ons logistieke- en financiële dienstenpakket om onze kwekers en kopers maximaal van dienst te kunnen zijn.

We investeren fors in onze mensen, zetten in op ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid. Zo zijn we samen in staat elke dag een stap extra te zetten, onze meerwaarde voor kwekers en kopers te bewijzen en onze ambities waar te maken. Royal FloraHolland is een coöperatie van leden en klanten met verschillende belangen en uitgangspunten wat maakt dat wij in een zeer dynamisch en complex speelveld opereren.

Duurzaamheid zit diep verankerd in de strategie van RFH, vanuit intrinsieke motivatie en rentmeesterschap; “we hebben de aarde niet van onze voorouders geërfd, maar van onze kinderen en kleinkinderen in bruikleen”. Daarnaast wordt duurzaamheid, zeker in combinatie met de hedendaagse digitale mogelijkheden gezien als een manier om je mee te onderscheiden op de marktplaats en in (internationale) markten.

De afdeling

De afdeling Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit is er om de coöperatie, het bedrijf en de markplaats van RFH future proof te maken op het vlak van duurzaamheid. De afdeling bestaat uit 8 personen die – samen met kwekers, hun kopers en andere sectorpartijen – werken aan verschillende aandachtsgebieden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van de strategie op het gebied van duurzaamheid.

De vier grote thema’s waar wij aan enthousiast aan werken en die bijdragen aan de voor ons meest relevante Sustainable Development Goals (SDG’s):

  • De betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde duurzame bloemen en planten (SDG’s 8,12 en17)
  • Circulair grondstoffengebruik (SDG’s 6,12 en 17)
  • CO2 neutraal energiegebruik op de marktplaats (SDG’s 7,13 en17)
  • Groen is meer dan mooi; als bijdrage aan leefbare groene steden en groene gemeenschappen (SDG’s 11 en 17)

Functieomschrijving

Als Programma Manager Duurzame Ontwikkeling speel je een belangrijke rol bij de strategieontwikkeling en -executie op het vlak van duurzaamheid. Je neemt een leidende rol in het plannen, ontwikkelen, uitwerken en vooral ook implementeren van relevante duurzaamheidsthema’s die actueel zijn of worden. De wereld verandert razendsnel en wij willen daar als organisatie snel en adequaat op in spelen.

Je werkt in teamverband aan het vertalen van de duurzaamheidsstrategie naar operationele projecten en concrete acties. Je schakelt met andere afdelingen binnen RFH, met kwekers en hun kopers. Ook heb je veel contact met andere partijen binnen de sierteeltsector.

Je analyseert en volgt het (globale) speelveld van relevante duurzaamheidsthema’s en je hebt oog voor de wereldwijde ontwikkelingen, trends en wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Je speelt een actieve verbindende rol om kwekers en hun kopers te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken en je anticipeert op mogelijke issues en ontwikkelingen om de reputatie op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit goed te houden en te verbeteren.

Je initieert en werkt mee aan innovatie en business development (nieuwe dienstverlening) op het vlak duurzaamheid.

Je levert een positieve bijdrage aan de teamontwikkeling zowel op het inhoudelijk als leiderschapsvlak en je bent een sparring partner voor het team en de teammanager

Meer informatie/solliciteren: werkenbijroyalfloraholland.easycruit.com.