Postdoc ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’

  • Dienstverband
  • Wageningen

Wageningen UR

De huidige manier van voedsel produceren en consumeren brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee (denk aan stikstofcrisis en ongezonde voedingspatronen). Het verduurzamen van het huidige voedselsysteem is niet voldoende; een fundamentele transitie van het voedselsysteem als geheel is nodig. Wil jij de uitdaging aan om met het NWA project ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ op zoek te gaan naar een duurzaam voedselsysteem? Dan ben jij de postdoc die wij zoeken!

Als postdoc ben je onderdeel van het NWA project ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’, een driejarig project waarin een coalitie van circa 30 wetenschappers vanuit WO en HBO samenwerkt met een groot aantal maatschappelijke partners uit het agrofood domein. De centrale onderzoeksvraag is: wat is een duurzaam voedselsysteem en welke sturingsmechanismen kunnen een transitie naar een duurzaam voedselsysteem in Nederland versnellen? Het project bestaat uit zes samenhangende werkpakketten die worden aangestuurd door werkpakketleiders. Voor de uitvoering van het project worden in totaal 8 postdocs geworven, verdeeld over de partner universiteiten, die samen met verschillende onderzoekers het onderzoek gaan uitwerken. Elke postdoc heeft een specifieke (disciplinaire) achtergrond en zal, in nauwe samenwerking met de andere postdocs, onderzoekers en partners, bijdragen aan de activiteiten en resultaten van elk werkpakket. Elke postdoc is gepositioneerd op één van de partner universiteiten in Nederland. In het geval van deze vacature ben je verbonden aan de Wageningen Universiteit, en word je begeleid door onderzoekers van de groepen Milieubeleid, Rurale Sociologie en Consumptie en Gezonde Leefstijlen, alsmede de onderzoeksinstituten Wageningen Economische Wetenschappen en Wageningen Plant Wetenschappen.

Inhoud van de functie:
In deze postdoc positie ben je vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief werkzaam binnen de verschillende werkpakketten van het voornoemde project, zoals het in kaart brengen van het huidige Nederlandse voedselsysteem tot het ontwikkelen van toekomstscenario’s en het op participatieve wijze lessen trekken uit bestaande gebiedsgerichte transitie initiatieven in Nederland. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in het ontwikkelen van scenario’s voor duurzame voedselsystemen en de waardesystemen die daaraan ten grondslag liggen. Vanuit jouw sociologische perspectief, verken je in nauwe samenwerking met andere postdocs, onderzoekers en samenwerkingspartners de spanningen en trade-offs in ecologische, technologische, economische en sociologische subsystemen. De activiteiten reiken van literatuuronderzoek tot empirisch veldwerk met een nadruk op kwalitatieve/exploratieve onderzoeksmethodieken. Daarnaast draag je actief bij aan afstemming tussen postdocs en werkpakketten, alsmede met werkveld partners. Andere taken betreffen het mede organiseren van afstemmingsoverleg en werkconferenties, het werken aan maatschappelijke impact door creatieve vormen van communicatie en wetenschappelijke impact middels wetenschappelijke publicaties, het mede ontwikkelen van onderwijsmaterialen en het betrekken van studenten in de onderzoek activiteiten.

Meer informatie/solliciteren: app.connexys.nl.