‘Postdoc’ onderzoeker circulaire economie

Zuyd Hogeschool

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en energie in de verschillende schakels van de productieketen, waarbij de focus ligt op hergebruik en behoud van waarde.

Naast het verrichten van onderzoek inzake circulaire economie in de context van de regio Limburg om het concept van betekenis te voorzien, zal verrijking van de opleidingscurricula in het economisch domein van Zuyd Hogeschool nadrukkelijk tot de werkzaamheden behoren.
Circulaire economie zal enkel gerealiseerd worden indien deze breed gedragen wordt in de samenleving. De circulaire economie zal dus aantrekkelijk moeten zijn voor bedrijven, regionale stakeholders en consumenten. Het onderzoek richt zich op vier economische aspecten van de circulaire economie: businessmodellen, ondernemerschap, interne bedrijfsprocessen en de regionale human capital agenda. De circulaire economie biedt bedrijven en ondernemers nieuwe kansen, en roept tegelijkertijd vragen op rondom de aansluiting van bestaande businessmodellen. Enkele componenten hiervan zijn het ontwikkelen van middelen voor restwaardebepaling en kwaliteitsbewaking in de ketens. Een ander aspect is het herontwerp van interne bedrijfsprocessen ten einde circulaire winst te realiseren. Hierbij spelen vraagstukken rondom de optimalisatie van bedrijfsprocessen, het inrichten van een goede retourlogistiek en andere procesinnovaties ten behoeve van het realiseren van de circulaire economie. Om deze regionale transitie te realiseren is een nieuw perspectief op de regionale human capital agenda noodzakelijk. Het betreft dan onderwijsketens in technologie, economie en business, maar ook regionale ‘leven lang leren’ arrangementen.
De onderzoeks- en valorisatielijn circulaire economie richt zich op de Limburgse regio, in het bijzonder op de ambities rondom de Brightlands Chemelot Campus. De ‘postdoc’ onderzoeker zal deel uitmaken van het interdisciplinaire onderzoeksteam ‘circulaire economie’ van Zuyd Hogeschool, onder leiding van dr. Steven de Groot en prof. dr. Jol Stoffers.
De onderzoeker zal enquêtes uitzetten, resultaten analyseren, interviews houden en focusgroepen organiseren met relevante stakeholders in de regio Limburg om heersende beelden rondom circulaire economie te onderzoeken en best practices in kaart te brengen. Hij/zij zal tevens bijdragen aan onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen stakeholders als het gaat over circulaire economie. De opgedane kennis zal (in samenspraak met de opleidingsmanagers en de docenten) de curricula van de opleidingen in het economisch domein moeten verrijken.

Wij bieden een functie met onderstaand takenpakket:

  • Onafhankelijk en in teamverband (samen met andere docent-onderzoekers) onderzoek uitvoeren naar heersende beelden rondom circulaire economie en best practices;
  • Het verzamelen en analyseren van informatie over samenwerkingsverbanden tussen stakeholders rondom het thema circulaire economie;
  • Als co-auteur de bevindingen van het project verspreiden in hoog aangeschreven internationale peer-reviewed tijdschriften, conferentiepresentaties, beleidsrapporten en andere relevante outlets;
  • Samenwerken bij het presenteren van het project aan de belangrijkste stakeholders die werken op het gebied van circulaire economie;
  • Het verzorgen van onderwijs en colleges op het vlak van circulaire economie en op het vlak van onderzoeksmethoden;
  • Een belangrijke taak is de interne en externe netwerkvorming ten behoeve van de inbedding van de opgedane inzichten en kennis ter verrijking van de opleidingscurricula van het economisch domein van Zuyd Hogeschool. Dit betekent bijvoorbeeld het doen van voorstellen om de curricula outside-in te versterken, overleg voeren met de curriculum commissies, en balanceren tussen belangen en visies. Het doel hierbij is de curricula te laten aansluiten bij de circulaire transitie van de regio, zodat studenten en afgestudeerden kunnen bijdragen aan de regionale ambities.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijzuyd.nl.