Jurist

  • Dienstverband
  • Utrecht

Site NatuurenMilieu Natuur & Milieu

Natuur & Milieu gelooft in een duurzame toekomst voor iedereen. Waarin we leven, wonen en werken zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur. Samen met mensen, bedrijven en overheden werken we aan concrete oplossingen op het gebied van energie, mobiliteit, grondstoffen, en voedsel. Omdat deze thema’s de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Wij zijn op zoek naar een:

Jurist (24 – 32 uur)

Wat ga je doen?
Voor Natuur & Milieu is het juridisch instrumentarium een belangrijk middel om onze doelen te realiseren. Je zet binnen Team Programma’s jouw juridische expertise en ervaring op het terrein van het omgevingsrecht  in om de doelen van Natuur & Milieu te realiseren in lobbytrajecten, projecten en procedures. Je neemt daartoe zelf initiatief en adviseert je collega’s van de inhoudelijke teams Voedsel,  Grondstoffen, Energie en Mobiliteit, zodat zij optimaal gebruik maken van juridische mogelijkheden. Voorbeelden van activiteiten zijn lobby voor goede wetgeving op het terrein van onze doelen (klimaatwet, omgevingswet, mededingingswetgeving), het toetsen van (concept) akkoorden op juridische aspecten, het verkennen van de mogelijke inzet van juridische instrumenten om onze doelen te bereiken en de eventuele uitvoering daarvan, zoals het voeren van procedures als andere instrumenten zijn uitgeput. Daarbij werk je ook samen met collega-organisaties, andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.

Wie zoeken wij?

–  Je hebt een master Nederlands recht afgerond. Deskundigheid op het gebied van Europees milieurecht strekt tot aanbeveling;

– Je hebt 5 – 8 jaar werkervaring op het terrein van het omgevingsrecht (milieu, natuurbescherming, energie, ruimtelijke ordening);

-Je kunt zelfstandig en zorgvuldig resultaat- en oplossingsgericht werken;

– Je durft initiatieven te nemen en communiceren gaat je makkelijk af;

– Je weet prioriteiten te stellen en te schakelen tussen diverse niveaus binnen en buiten de organisatie;

Natuurlijk heb je affiniteit met het werk van Natuur & Milieu en lijkt het je inspirerend om voor een maatschappelijk betrokken organisatie te werken. Je bent initiatiefrijk en benut gemakkelijk kansen voor het financieren van relevante juridische projecten.

 

Meer informatie/solliciteren: www.natuurenmilieu.nl.