Medewerker Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) & Duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Utrecht

Ministerie van Defensie

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) & Duurzaamheid bij Defensie!

Als medewerker VKAM Duurzaamheid zorg je ervoor dat onze operationele collega’s veilige en duurzame spullen krijgen om hun werk goed mee uit te kunnen voeren.

Wat ga je doen?

Vanuit het professionele en prettig samenwerkende Cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) geef je als Medewerker VKAM Duurzaamheid advies op jouw kennisgebieden. Je praat mee over veilige en duurzame voertuigen, (lucht)vaartuigen en vele andere soorten materieel met projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de VKAM-aspecten van hun projecten, producten en processen. Voor de directie van DMO stelt het cluster VKAM de systeemdocumentatie op van het Veiligheids-en Milieumanagement¬systeem DMO.

Verder ondersteunt het cluster de directie bij VKAM vraagstukken, kamervragen, rapportages en bijvoorbeeld de jaarlijkse directiebeoordeling. Naast de ondersteuning van de DMO heeft het cluster VKAM een defensiebrede adviesrol, onder meer voor munitie(opslag)- en schietbaanveiligheid, gevaarlijke stoffen en voor het aangeschafte materieel.

Belangrijk uitgangpunt van het cluster VKAM is dat de opgeleverde producten (zoals adviezen en richtlijnen) voldoen aan de (wettelijke) regelgeving en ook goed uitvoerbaar zijn ´op de werkvloer’. Het cluster VKAM zet zich er voor in, om veiligheid en duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. De borging van veiligheid en duurzaamheid dient zoveel mogelijk in de lijn plaats te vinden. Vanwege het belang van voorgaande onderwerpen hebben de werkzaamheden van het cluster nog wel eens een politiek en mediagevoelig karakter.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.