Medewerker projectondersteuning Internationaal MVO

  • Dienstverband
  • Den Haag

SER

Heb jij een hart voor duurzaamheid, wil je graag werkervaring opdoen en wil je bijdragen aan verbeteringen in de financiële sector? Dan is dit je kans!

Een brede coalitie van bedrijven, branche organisaties, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en de Rijksoverheid heeft, gefaciliteerd door de SER, een aantal convenanten afgesloten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de financiële sector. Het gaat om convenanten voor de pensioenfondsen en verzekeraars. Door middel van een convenant bundelen partijen hun krachten om te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de sector. Zo willen zij zich inzetten om zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken op grond van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

De betrokken partijen hebben per convenant een stuurgroep en werkgroepen ingesteld voor de uitvoering van het convenant. Deze stuurgroep en werkgroepen worden daarin bijgestaan door een secretariaat. De rol van het secretariaat bestaat uit het (inhoudelijk) ondersteunen/adviseren van de convenantpartijen en de onafhankelijke voorzitter in het realiseren van de doelen van het convenant. Deze facilitering is op verzoek van convenantpartijen ondergebracht bij de programmadirectie Internationaal MVO van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Binnen het cluster dat betrokken is bij de convenanten in de financiële sector hebben we een werkervaringsplaats beschikbaar voor een

Medewerker projectondersteuning Internationaal MVO

Wat ga je doen?

Als medewerker projectondersteuning op basis van een werkervaringsplaats krijg je de kans om ervaring op te doen met bijvoorbeeld de volgende taken:

  • In samenwerking met de senior beleidsmedewerker ondersteunen van verschillende werkgroepen en de stuurgroep (agenda opstellen, inhoudelijke voorbereidingen, verslag schrijven);
  • Opstellen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven;
  • Ondersteunen bij het organiseren en coördineren van workshops voor financiële instellingen en andere evenementen;
  • Bijhouden van ontwikkelingen in de sector en het team daarover informeren;
  • Ondersteunen bij het coördineren en schrijven van de jaarrapportages;
  • Praktische ondersteuning bij de werkzaamheden van het cluster financiële sector (bijhouden van verzendlijsten en e-mail inboxen, invoeren van data, etc.).

Meer informatie/solliciteren: www.ser.nl.