Medewerker Milieu

  • Dienstverband
  • Hilversum

Transdev (Connexxion)

Krijg je er energie van om je collega’s en stakeholders mee te nemen in de dynamiek van milieuvraagstukken anno 2021 en richting de toekomst. Heb jij de vakinhoudelijke kennis, ervaring met complexe milieuvraagstukken én de persoonlijkheid om deze functie succesvol in te vullen. Ben je in staat om zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau te schakelen? Dan hebben wij de uitdaging voor jou!

Milieu is een belangrijk onderwerp, ook binnen Transdev. Het is de bedoeling dat jij je kennis en vaardigheden inzet om bij te dragen aan de onderwerpen binnen de Milieustrategie zoals de CO2 prestatieladder, ISO 14001 Milieumanagementsysteem, Auditing,  Milieuwet en regelgeving, Vergunningen, Coördineren en beoordelen specialistische onderzoeken, Milieubeleidsvorming, Milieumonitoring en verslaglegging, en het analyseren van grote hoeveelheden data en deze vervolgens te rapporteren aan de stakeholders. Je valt in deze functie onder de Milieucoördinator/manager en opereert op centraal stafniveau.

Wat ga je doen

Binnen Transdev zal je werkzaamheden uitvoeren voor alle bedrijfsonderdelen van ons bedrijf. Hieronder vallen onder andere de divisies Openbaar Vervoer, Taxi-services en Ambulance . Als medewerker milieu ben je de rechterhand van de milieucoördinator/manager. In deze rol ben je onder andere bezig met de monitoring van de werking van het milieumanagementsysteem en voor de compliance aan de milieueisen van stakeholders, waaronder de wet en regelgever. Dit omvat de inrichting en beheer van milieuprocessen en -documenten op een gestructureerde en systematische wijze, met als doel het continue verbeteren van de milieuprestaties.  Op basis van de beschikbare data stel je managementrapportages op voor de operatie en analyseer je afwijkingen en klachten op het gebied milieu. Aan de hand van de analyse stel je vervolgens verbetervoorstellen op en implementeer je deze. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne (milieu) audits en zal je meedraaien in specialistische werkgroepen op het gebied van duurzaamheid.  Ook ben je verantwoordelijk voor het regelen en beoordelen van specialistische milieuonderzoeken (bodem, geluid, energie, etc.). Het is van groot belang dat je jouw vakkennis en kennis van wet en regelgeving op peil houd zodat je dit kan vertalen naar de organisatie. Je fungeert als vraagbaak voor de organisatie op het gebied van milieu en hebt contact met diverse externe stakeholders, waaronder gemeenten en regionale milieudiensten inzake inspecties en vergunningen. Tevens adviseer en ondersteun je de afdeling Vastgoed & Facilities bij de inventarisatie en implementatie van energiebesparende maatregelen.

 

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijtransdev.nl.