Medewerker Energietransitie en Circulaire Economie

  • Dienstverband
  • Den Bosch

De Brabantse Milieufederatie

De BMF zet in op versnelling van de energietransitie in Brabant. Je ontwikkelt en versterkt het netwerk met bewonersorganisaties en -initiatieven, bedrijven en overheden. Je bent aanjager en ondersteuner van samenwerking, co-creatie, participatie en projecten op het gebied van energiebesparing en (lokale) opwekking van duurzame energie. Je organiseert de samenwerking met natuurorganisaties en bewonersinitiatieven voor het ontwikkelen van gezamenlijke visies en initiatieven. Je weet daarbij te komen tot een goede synergie tussen energie, natuur, landschap en leefomgeving. Vanuit deze rollen draag je ook bij aan de Brabantse regionale energiestrategieën en provinciale beleidsontwikkeling. Je ontwikkelt activiteiten gericht op beïnvloeding van het publieke debat en gedragskeuzes om de energietransitie in de praktijk te versnellen. Daarnaast initieer je in een beperkt deel van je tijd verkenningen en projecten op het gebied van circulaire economie.

To apply for this job please visit www.brabantsemilieufederatie.nl.