Master of derdejaars bachelor stagiaire

  • Stageplaats
  • Rotterdam

Erasmus Universiteit

De missie van de EUR is het creëren van positieve maatschappelijke impact, waarvan Duurzaamheid een onderdeel is. Wij maken duurzaamheid integraal onderdeel van het onderwijs, onderzoek, en de bedrijfsvoering, met de SDGs als leidraad. Daarbij betrekken we de EUR-gemeenschap van medewerkers en studenten, bouwen aan een gebruiksvriendelijk monitoringssysteem, en initiëren duurzaamheidsinitiatieven.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De EUR-duurzaamheidsagenda is uitdagend. Een van die uitdagingen is de actieve participatie van medewerkers en studenten. Om hen te informeren en betrekken publiceren we elke twee maanden een duurzaamheidsnieuwsbrief, jaarlijks een voortgangsrapport Duurzaamheid en delen we informatie op onze webpagina en sociale media. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten met delen van de EUR-gemeenschap zoals de Universiteitsraad, het Sustainability Liaison Network en andere evenementen.

Werkzaamheden
Je ondersteunt de EUR Duurzaamheidsmanager bij de implementatie van de duurzaamheidsagenda. Specifiek:

  • Ondersteunen van het voorbereiden, implementeren, rapporteren, en follow-up geven aan workshops en evenementen rond Duurzaamheid, inclusief technische ondersteuning (Zoom, Teams, Kahoot, Mentimeter etc.);
  • Bijdrage aan het monitoren en rapporteren van resultaten van het Duurzaamheidsprogramma;
  • Ontwikkelen van content voor onze communicatiekanalen op de sociale media, Sustainability Newsletter, MyEUR and EUR.nl etc..

Je werkt samen met:

  • EUR Duurzaamheidsmanager (stagebegeleider);
  • Collega’s van het Strategy Office;
  • Collega’s in andere delen van de universiteit, afhankelijk van de werkzaamheden.

Meer informatie/solliciteren: www.academictransfer.com.