Managing Director

 • Dienstverband
 • Utrecht

CNV Internationaal

Binnen het CNV is CNV Internationaal als zelfstandige stichting actief. De activiteiten van CNV Internationaal worden grotendeels gefinancierd door het zogenaamde Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

CNV Internationaal heeft tot doel het stimuleren van de naleving van internationale arbeidsrechten, verbeteren van de situatie van werkenden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het versterken van vakbondsorganisaties aldaar. Dit gebeurt door financiële en technische ondersteuning aan enkele tientallen organisaties in de partnerlanden, alsmede door beleidsbeïnvloeding in Nederland en Europa, en soms daarbuiten. Daarnaast worden er draagvlakversterkende activiteiten ontplooid, voornamelijk via campagnes en voorlichting gericht op (potentiële) CNV-leden. De werkzaamheden zijn binnen CNV Internationaal vorm gegeven in drie regio’s en worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van 17 gedreven professionals.

Het CNV zoekt voor CNV Internationaal een

MANAGING DIRECTOR V/M

CNV Internationaal is een kleine organisatie met ambities. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste netwerker en verbinder, politiek strateeg, praktische idealist, creatieve denker, een visionair met de juiste communicatieve vaardigheden. Onze nieuwe collega heeft kennis van en affiniteit met internationaal vakbondswerk, in de context van o.a. de ITUC, de ILO en andere internationale verbanden, heeft oog voor politiek strategische innovatieve kansen én is een man of vrouw die goed past in het team van CNV Internationaal.

De nieuwe managing director zal zich in hoofdzaak richten op de volgende twee resultaatgebieden:

Versterken van de positie van CNV Internationaal in binnen- en buitenland:

 • heeft een helder beeld van de toekomst van CNV Internationaal en weet dit te vertalen in voorstellen voor strategie, beleid en financiering;
 • onderhoudt en ontwikkelt een breed netwerk van relevante stakeholders en donoren;
 • handelt vanuit het uitgangspunt dat CNV Internationaal deel uitmaakt van de CNV Vakcentrale en is in staat om effectief en strategisch met interne partijen samen te werken (aangesloten bonden bij het CNV) en hen te betrekken bij het werk van CNV Internationaal;
 • vertegenwoordigt CNV Internationaal bij diverse interne en externe overleggen en platforms;
 • heeft een goede politieke antenne, heeft een scherp beeld van ontwikkelingen in de politieke en sector agenda in Nederland en Europa en speelt in op ontwikkelingen en trends
 • treedt indien wenselijk op als lobbyist op vakbondsspecifieke thema’s.

Leiding geven aan de afdeling

 • is met inachtneming van door het Bestuur vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beheer, waaronder het VMP, begroting, bedrijfsprocessen;
 • vertaalt het vastgestelde beleid naar doelstellingen in de vorm van activiteitenplannen en programma’s;
 • heeft de dagelijkse leiding over de afdeling;
 • onderhoudt een nauwe band van afstemmen en informeren met de voorzitter van het Bestuur;
 • legt verantwoording af aan het Bestuur;
 • ondersteunt het Bestuur en de besturen van de aangesloten bonden;
 • communiceert over lobbyinzet en –resultaat.

Meer informatie/solliciteren: www.cnvinternationaal.nl.