Manager Kwaliteit, Duurzaamheid en Relatiebeheer

 • Dienstverband
 • Zwolle

Ausnutria B.V.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de dagelijkse gang van zaken. Het onderhouden en optimaliseren van de kwaliteit van de geitenmelk en de melkwinning bij onze leveranciers, het managen van het duurzaamheidsprogramma alsmede relatiebeheer en coördinatie van het melkvervoer en de melkgeldadministratie zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden in deze mooie functie.

Taken en verantwoordelijkheden: Relatiebeheer:

 • Versterken van de relatie met leveranciers;
 • Vertegenwoordigen van Holland Goat Milk (HGM) bij sectoraangelegenheden;
 • Intermediair tussen leverancier, HGM, vervoerder en (melkgeld) administratie;
 • Controleren van de uitbetaling van het melkgeld aan de hand van input door HPE;
 • Coördineren van HGM bijeenkomsten en overleggen;
 • Faciliteren van leveranciersbijeenkomsten voor de organisatie.

Kwaliteit:

 • Ontwikkelen, actueel houden en uitdragen van kwaliteitssystemen – onder andere Kwaligeit – voor borging en controle;
 • Doen van voorstellen die bijdragen aan kwaliteitsverbetering;
 • Adviseren en ondersteunen van de leveranciers en afnemers op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsverbetering en melkwinning;
 • Bijdrage leveren aan kwaliteitsprojecten;
 • Kwaliteits- en monitoringsrapportages verzorgen;
 • Vertegenwoordigen van HGM bij kwaliteitsaangelegenheden (24×7);
 • Zorgdragen voor, coördinatie van en toezicht houden op adequaat melktransport;
 • Verzorgen van de vereiste kwaliteitscursus voor RMO-chauffeurs;
 • Voorraadbeheer van verbruiksmiddelen RMO-vervoer.

Duurzaamheid:

 • Opzetten en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma van HGM;
 • Organiseren van en actief deelnemen aan informatiebijeenkomsten over duurzaamheid;
 • Verzamelen, analyseren en documenteren van informatie;
 • Doen van voorstellen die bijdragen aan verbetering van duurzaamheid;
 • Adviseren en begeleiden van de leveranciers en afnemers op het gebied van duurzaamheid;
 • Signaleren en oplossen van afwijkingen.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbij-ausnutria.nl.