Manager Duurzaamheid & Energiemanagement

  • Dienstverband
  • Schiphol

Schiphol Group

Als Manager Sustainability & Energymanagement ben je eindverantwoordelijk voor het succesvol realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 (en verder) en compliancy binnen de afdeling Asset Management van de Schiphol Group. Het betreft de verduurzaming van onze assets én het faciliteren van de verduurzaming van operationele processen vanuit asset-owner perspectief.

Concreet betekent dit:
Je zet als manager sustainability en Energymanagement het transitieprogramma Duurzaamheid Assetmanagement neer en voert het uit om de vastgestelde doelstellingen rondom Zero Waste en Zero Emissions te behalen binnen de context van de luchthaven. Je bestuurt proactief het programma in samenwerking met (sr) managers van Assetmanagement, waarbij stakeholdermanagement en risicobeheersing vorm krijgen. De inrichting van een proactieve samenwerking met onze Main Contractors s belangrijk om de transitie maximaal te versnellen en faciliteren. Je zorgt voor de borging van benodigde activiteiten en projecten in het strategisch plan en de investeringsportefeuille van Schiphol Group. Je borgt de verdere ontwikkeling en implementatie van het energiebeleid voor de Schiphol Group en je voert de regie over het Strategisch Energieplan.
Als leidinggevende ondersteun en geef je richting aan de verdere ontwikkeling van competenties, kennis en mindset rondom duurzaamheid binnen Assetmanagement. Je coacht en geeft leiding aan je teamleden met als doel zelfstandig functionerende teams te ontwikkelen.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijschiphol.nl.