LCA-adviseur

  • Dienstverband
  • Rijswijk

Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase is op zoek naar een LCA-adviseur die graag mee wil helpen om bouwend Nederland de betere keuzes te laten maken. Met jouw LCA expertise kunnen we de de database verder completeren.

Wie zijn wij?

Nederland wil stapsgewijs de bouwwereld circulair maken. Eenduidige en controleerbare bepaling van circulaire prestaties van bouwwerken en van milieurelevante data van bouwproducten en installaties zijn daarbij onmisbare schakels. De Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om dit mogelijk te maken. De Stichting NMD beheert de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken en de bijbehorende Nationale Milieudatabase. De Nederlandse bouwregelgeving verwijst naar de Bepalingsmethode. In de NMD staan de (milieu)gegevens van bouwproducten. Met de data uit de NMD en met de Bepalingsmethode wordt de milieuprestatie van bouwwerken in Nederland berekend.

Waarom is deze functie ontstaan?

De functie LCA-adviseur is ontstaan door de groei van de organisatie van start -up naar scale-up. In 2022 is de migratie van de volledige database van productkaarten die NMD beheert in gang gezet en worden de bepalingsmethode en de daaraan gerelateerde rekenregels geactualiseerd. Kortom, het team heeft dringend behoefte aan een LCA-adviseur die de NMD verder brengt.

Wat ga je doen?

Productkaarten in de database vormen de basis van de database waarmee berekeningen worden
gemaakt (bijv. Milieuprestatie Gebouwen (MPG) berekeningen). Voor deze productkaarten is LCA-expertise nodig om de database verder te optimaliseren. Tegelijkertijd zorgen aanpassingen in procedures en regelgevingen ervoor dat de data onderhouden moet worden. Het is een dynamische functie waarin je mede verantwoordelijk bent voor het stroomlijnen van de data en de juiste implementatie in de database. Hiermee draag je wezelijk bij aan de groei en het gebruik van de NMD data en de MilieuPrestatieGebouwen (MPG). Een rol vol impact op de circulaire economie!

Met wie ga je samenwerken?

Intern werk je vooral samen met de accountmanagers en het datamanagementteam. Het totale team bestaat uit 12 mensen die worden aangestuurd door een directeur. Het team wordt aangevuld met externe projectmedewerkers. Extern heb je contact met LCA-experts, eindgebruikers (zoals architectenbureaus en en bouwondernemers) en producenten van materialen. Ook zijn er twee commissies: de Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) en de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL).

Meer informatie/solliciteren: milieudatabase.nl.