Junior Projectleider Innovatie en Circulariteit

Afvalfonds Verpakkingen

Als aanstormend talent in deze Junior Projectleider functie val je binnen het team Innovatie, dat zich inzet om veranderingen in de verschillende ketens van verpakkingsafval te realiseren. Jij ondersteunt het team in projecten op het gebied van inzameling, recycling en vergoedingen. Zo draag je mede zorg voor de inhoud en realisatie van het innovatieprogramma in de recycleketen. Een programma met als doel om in 2050 een wereld te hebben waarbij afval een grondstof is en er sprake is van een circulaire economie.

Jij verzamelt voor de verschillende projecten de juiste informatie en analyseert deze. Daarbij ga je zorgvuldig en gestructureerd te werk zodat andere teamleden op jouw werk kunnen bouwen. Jouw sterke analytische vaardigheden en gevoel voor de maatschappelijke context van de projecten dragen ertoe bij dat we onze projecten tot een goed einde brengen en onze doelen halen.

Jij krijgt de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in het projectmanagement en we zullen je daarbij begeleiden. Je leert zelfstandig een netwerk op te bouwen en te onderhouden. We laten je kennismaken met de andere (uitvoering) organisaties (Nedvang b.v., Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en Stichting Nederland Schoon) zodat je kennis en vaardigheden breed ontwikkelt. Deze functie biedt alle kansen om snel door te groeien in een dynamische omgeving met maatschappelijk toegevoegde waarde.

Jij bent iemand met:

  • een afgeronde opleiding op WO-niveau
  • een paar jaar (1-3 jaar) relevante werkervaring
  • affiniteit met data en goede analytische vaardigheden
  • doortastendheid en doorzettingsvermogen
  • ambitie en zelfredzaamheid
  • interesse in het werkveld van afval, recycling, circulaire economie en producentenverantwoordelijkheid

Wie zijn wij?

Afvalfonds Verpakkingen voert een steeds sterkere regierol in de recycleketen van verpakkingen. Daarmee geven wij namens het collectieve verpakkende bedrijfsleven invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid, die de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Wij werken samen met alle partijen in de recycleketen aan een zo effectief en efficiënt mogelijk systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. Zo stimuleren wij bijvoorbeeld beter recyclebare verpakkingen en innovatie in sortering en recycling en werken we aan de kwaliteit van inzameling.

Bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen betalen een bijdrage, de zogeheten ‘Afvalbeheersbijdrage’, aan Afvalfonds Verpakkingen. Daarmee worden de kosten voor de inzameling tot en met recycling van huishoudelijk verpakkingsafval betaald. Dit betekent voor het bedrijfsleven een investering van zo’n € 300 miljoen per jaar in de recycling van verpakkingen. Ook levert het verpakkende bedrijfsleven hiermee een bijdrage aan de aanpak van zwerfafval en het verduurzamen van verpakkingen. Een aantal uitvoeringstaken zijn belegd bij andere organisaties zoals Nedvang b.v., Stichting Nederland Schoon en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Meer informatie/solliciteren: www.afvalfondsverpakkingen.nl.