Junior Onderzoeker Circulaire Landbouw en -voedselketens

  • Dienstverband
  • Den Bosch

HAS Hogeschool

Binnen het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wordt onderzoek verricht naar het meetbaar verduurzamen van plantaardige en dierlijke voedselproductieketens. Hierbij ontwikkelen we tools die bedrijven in staat moeten stellen om bijv. emissies te reduceren, de CO2 voetafdruk in kaart te brengen en te reduceren, en voedselverspilling te voorkomen door het verwaarden van reststromen. Het onderzoek vindt plaats binnen een aantal meerjarige projecten i.s.m. bedrijven en andere kennisinstellingen.

Voor het onderzoek binnen deze projecten zijn wij op zoek naar een junior onderzoeker, die zelfstandig onderzoek doet naar de analyse van verduurzaming van specifieke plantaardige en dierlijke voedselketens. Verwachte werkzaamheden zijn:

  • Ontwikkelen, bewerken en implementeren van tools en -databases voor meten van duurzaamheid (LCA, circulariteit, true pricing)
  • Literatuuronderzoek naar bovenstaande aspecten van de voedselketens, inclusief sluiten van kringlopen
  • Veldonderzoek naar duurzame verwerking van reststromen bij agrarische en voedselverwerkende bedrijven
  • Opstellen van onderzoeksdeelrapportages en factsheets

De taakomvang voor deze functie bedraagt 1,0 fte.

Meer informatie/solliciteren: app.connexys.nl.