Junior Onderzoeker “Circulaire Economie in de Gebouwde Omgeving”

  • Interim
  • Utrecht

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht

Bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht zijn we op zoek naar een junior onderzoeker om onderzoek te doen naar een duurzame en circulaire economie. De nadruk binnen het onderzoek zal liggen op de gebouwde omgeving. De samenleving gebruikt materialen voor de bouw van gebouwen die we elke dag gebruiken. Tegelijkertijd is de gebouwde omgeving de sector die de meeste druk legt op het milieu. Wereldwijd worden inspanningen gedaan om het materiaalgebruik in de sector te verminderen en de milieudruk te verminderen. De Nederlandse bouwsector kampt met soortgelijke problemen als de wereldwijde sector. De sector is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van al het Nederlandse gebruik van hulpbronnen en grondstoffen.

Het doel van dit onderzoek is om de expertise van de afdeling uit te breiden op het gebied van circulaire en duurzame gebouwen en steden. In deze unieke positie zal je werken aan mogelijkheden van circulariteit in de gebouwde omgeving. Je zal werken aan reële projecten in samenwerking met andere partijen, zoals gemeentes en de universiteit. De succesvolle kandidaat zal deelnemen aan de volgende projecten met multidisciplinaire teams van circulariteit binnen de gebouwde omgeving (a) het begrijpen van hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de (her) ontwikkeling van een wijk tot een toonaangevend bedrijfsgebied voor creatieve, circulaire productiebedrijven en, (b) de ontwikkeling van een duurzame en circulaire universiteitscampus. Hierdoor zal je onderzoek direct bijdragen aan de realisatie van circulaire strategieën in de gebouwde omgeving.

Enkele van de onderzoeksvragen waar aan je zult werken zijn:
1) wat voor soort prikkels zijn er nodig om een overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken gezien de gefragmenteerde aard van de bouwsector?
2) Hoe kunnen we het einde van de levensduur van het gebouw beter in het ontwerp opnemen?

Daarnaast zal je bijdragen aan de ontwikkeling van methodes om de impact van circulariteit in de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken, waar bij wordt gedacht aan het minimaliseren van grondstoffengebruik, afval productie én emissies van broeikasgassen.

Dit is een reguliere benoeming van een jaar. Een junior onderzoeker houdt zich bezig met het uitvoeren van onderzoek en het zoeken en onderhouden van externe financiering. Je zal deelnemen aan activiteiten binnen het trans-disciplinaire circulaire economie cluster van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Bezoek om te solliciteren ssl1.peoplexs.com.