Inkoopadviseur MVOI

 • Dienstverband
 • Utrecht

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een grote opdrachtgever met een besteedbaar budget van circa € 650 miljoen per jaar. Dit willen we inzetten om (markt)partijen uit te dagen ons circulaire, sociale, slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. De gemeente Utrecht zet met haar beleid een ambitieuze standaard neer. Zo spreekt de gemeente in haar coalitieakkoord ondermeer de ambitie uit om 50% circulaire inkoop te behalen in 2026. Wil jij als inkoopadviseur Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI) een belangrijke bijdrage leveren aan deze ambitieuze doelstellingen dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Inkoopadviseur MVOI ga je gemeentelijke de organisatie ondersteunen met de vertaalslag van maatschappelijke beleidsthema’s naar de concrete inkooptrajecten om meer impact te maken. Hierbij zoeken wij naar twee Inkoopadviseurs MVOI een die zich voornamelijk richt op Bedrijfsvoering/ICT en een die zich richt op het fysieke domein (GWW/B&U).

Wil je meer weten over de ambitieuze doelstellingen die wij als gemeente Utrecht hebben? Kijk dan snel op onze pagina “Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat”.

Dit is je werk

Om vanuit de afdeling inkoop optimaal bij te dragen aan het behalen van de ambitieuze doelstellingen ga je aan de slag met het concretiseren, adviseren, informeren en verder brengen van MVOI binnen de gemeente. Als inkoopadviseur MVOI richt je je daarom op de uitwerking van de verschillende politieke en maatschappelijke doelstellingen. Hierbij wordt samen met de beleidsverantwoordelijken de ‘vertaalslag’ gemaakt van deze maatschappelijke beleidsthema’s naar concrete kaders en input voor aanbestedingen. Dit betekent dat de werkzaamheden zowel op bestuurlijk niveau plaatsvinden, als vervolgens inhoudelijk als adviseur bij het uitvoeren van impactvolle aanbestedingen.

Jouw advies resulteert in de vertaling van organisatie brede maatschappelijke thema’s naar hanteerbare concrete doelstellingen voor opdrachtgeverschap en inkoop. Daarnaast zorg je voor de selectie van impactvolle aanbestedingen voor elk van de maatschappelijke thema’s in jouw domein. Vervolgens draag je door kennismanagement en concreet advies actief bij aan de realisatie van de thema’s bij deze aanbestedingen. Concreet betekent dit:

 • Je bent voor het college en beleidsverantwoordelijken een partner voor het vertalen van maatschappelijke thema’s naar concrete doelstellingen voor opdrachtgeverschap en inkoop;
 • Je adviseert de organisatie over de keuze van impactvolle aanbestedingen voor de verschillende beleidsthema’s;
 • Je ondersteunt projectleiders en inkopers bij de realisatie hiervan door concrete advisering bij de aanbesteding van de gekozen impactvolle trajecten;
 • Je initieert MVOI-beleidsuitwerking, -kennismanagement en -instrumenten met betrokken organisatieonderdelen binnen de gemeente.
 • je houdt relevante interne en externe ontwikkelingen bij;
 • je ontwikkelt en beheert MVOI- tools en informatie;
 • Je beantwoord vragen over MVOI vanuit de organisatie en ondersteunt de structurele kennisopbouw en -verspreiding, waaronder training van de doelgroep;
 • je signaleert en initieert acties ter verbetering van de borging van MVOI in de processen;
 • Je zorgt samen met de analisten binnen de organisatie voor de opbouw van data en gegevens en draagt zorg voor sturingsinformatie en rapportage over MVOI.

Voor de doorontwikkeling en borging van MVOI werk je vanuit je expertise en ga je gevraagd en ongevraagd het gesprek aan met de opdrachtgever, projectleider of inkopers om te helpen bij het concretiseren en verwezenlijken van duurzame en circulaire ambities van de organisatie. Jij inspireert collega’s.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijutrecht.nl.