Directeur

 • Dienstverband
 • Eerbeek

Site Industriewater Eerbeek /CeresGreen

Veelzijdige, ondernemende en inhoudelijk sterke leider gevraagd die in staat is vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van circulair grondstofgebruik bij een toonaangevende, duurzame organisatie. En daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Industriewater Eerbeek (IWE) zuivert sinds 1960 het overtollige proceswater van papierfabrieken Folding Boxboard Eerbeek, Stora Enso De Hoop Mill en Neenah Coldenhove; alle drie dochters van multinationals. Inmiddels is de Eerbeekse papierproductie deels circulair. Niet voor niks vindt IWE dan ook dat NATUURLIJK KAPITAAL hoofdletters verdient. Door de afvalwaterstroom geschikt te maken voor circulair gebruik behoort IWE inmiddels tot de wereldwijde koplopers van de waterzuivering en circulair grondstofgebruik. De organisatie beschikt over een afdeling techniek, laboratorium en technologie. Er heerst een cultuur die informeel is en waar, bij een goed doordacht plan, snel draagvlak en budget zal zijn. Innovatieve, integrale oplossingen worden ontwikkeld en toegepast door het opzetten van samenwerkingsverbanden met belanghebbenden. Zo levert men een bijdrage aan een duurzame samenleving en stimuleert men anderen het voorbeeld te volgen. Door steeds voorop te willen lopen in de wereld van industrieel water zuiveren, te willen verduurzamen én in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende water, werken de papierfabrieken, externe stakeholders en IWE samen aan het ambitieuze project “Waterrotonde Eerbeek”. Om binnen enkele jaren een volledig circulair watersysteem gerealiseerd te hebben gaat IWE de komende jaren investeren in een nieuw te bouwen installatie.

Functie

Als Directeur bij IWE is geen dag hetzelfde. Dit is ook meteen de charme van deze rol; afwisselend, dynamisch en veelzijdig. Er wordt geschakeld tussen vraagstukken op tactisch/strategisch niveau, maar ook op inhoudelijk gebied zullen de nodige operationele uitdagingen zich voordoen.
Er wordt gerapporteerd aan de raad van commissarissen, die bestaat uit afgevaardigden van de drie aandeelhouders (papierfabrieken) aangevuld met een onafhankelijke commissaris.

 • Aansturen en coachen van het team dat zich bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken van het zuiveringsproces.
 • Inhoudelijk, bestuurlijk en operationeel leidinggeven aan het project “Waterrotonde Eerbeek”.
 • Zorgen voor toekomstbestendige en robuuste proces technische installaties.
 • Verbeteren van de processen met als doel betere zuiveringsresultaten.
 • Verantwoordelijk voor kostenreductie en terugwinnen van herbruikbare grondstoffen.
 • Opstellen en bewaken van het jaarlijkse budget.
 • Zorgen voor een goede samenwerking met diverse stakeholders: technologiepartners, aandeelhouders, overheidsinstanties, drinkwaterbedrijven, etc.
 • Sparringpartner voor hoofd techniek en technoloog van de papierfabrieken.
 • Structuur geven aan de steeds toenemende regeldruk en uitvoering geven aan het ISO 9001 milieu en OHSAS 18001 systeem.
 • Afstemmen met de aangesloten bedrijven over good housekeeping en gebruik van chemicaliën.
 • Het bepalen van de gewenste procesgegevens en leiding geven aan de dataverwerking van die procesgegevens.
 • Operationeel verantwoordelijk voor beheer en zuivering influent Stort Doonweg (SDW), conform een SLA met de SDW BV.
 • Zorgen voor een goede relatie met de directe omgeving en alle betrokken instanties.

Profiel

Natuurlijk en betrokken leider met oog voor innovatie, efficiency en duurzaamheid. Die het als uitdaging ziet om een innovatieve organisatie verder te ontwikkelen met als doel volledige circulariteit. Bovendien met een directe impact op de leefomgeving.

 

Meer informatie/solliciteren: www.ceresgreen.nl.