Impact Investment Analist

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Ifund

Ifund investeert in vroege fase schaalbare ondernemingen die bijdragen aan haar missie: een wereld, waarin de mensheid zichzelf voorziet van voedsel, water, energie en grondstoffen, uit hernieuwbare bronnen en zonder schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. In onze visie nemen ondernemers het voortouw in het realiseren van deze wereld.

Ifund is een missiegedreven venture capital fonds dat investeert in start-ups die de duurzaamheidstransitie helpen versnellen. Als organisatie streven we naar een groei richting vijf nieuwe investeringen per jaar, die we samen met ons netwerk van co-investeerders realiseren en waarin ifund veelal de grootste investeerder is.

Je komt te werken in een operationeel team van drie personen: Stefan van Eijk, Imro Dawson en Stijn Janssen. Hiernaast zijn ook nog Wouter Veer (oprichter & adviseur), Dolf Kerklaan (finance) en Willem Grimminck (fundraising) bij de organisatie betrokken. Bij vlagen is het werk intensief en uitdagend, maar tegelijkertijd kennen we een gezonde balans tussen werk en privé, en zijn werkweken flexibel in te richten. Daarnaast vinden wij het leuk om regelmatig buiten het werk om sociale activiteiten te ondernemen. We houden kantoor in Amsterdam. We werken deels op kantoor, deels vanuit huis, ook zonder corona.

Onze ambitie voor de komende jaren is een gecontroleerde groei naar een team van ongeveer zes sterk intrinsiek gedreven professionals met een heldere eigen visie op de wereld. In je eerste maanden zal je uitgebreid ondersteund worden door het gehele team, om zo goed in de rol te kunnen groeien. We hechten veel waarde aan diversiteit binnen de teams waarin we investeren, maar ook in ons eigen team.

Werkzaamheden

Samen met de rest van het team onderzoek je investeringsmogelijkheden die aansluiten bij de missie van ifund en help je bij het beoordelen van investeringsvragen. Dit doe je door met eigen onderzoek bedrijven en markten te analyseren en experts te spreken over bepaalde thema’s. Vervolgens schrijf je investeringsvoorstellen voor de investeringscommissie van ifund. Op juridisch vlak draag je bij aan due diligence onderzoeken en het opstellen van documentatie, zoals term sheets en aandeelhoudersovereenkomsten.

Periodiek beoordeel je de financiële rapportages van de deelnemingen, zoals winst- en verliesrekeningen, begrotingen en cashflowprognoses. Je bereidt kwartaalvergaderingen met de deelnemingen voor door met de investment manager te bespreken wat opvalt in rapportages. Je werkt nauw samen met de betrokken investment manager en hebt zodoende veel contact met de ondernemers waar we in investeren. Over de loop van de tijd zul je steeds meer taken van de investment manager over kunnen nemen en richting die rol kunnen groeien. Verder ondersteun je bij administratieve taken zoals de registratie van contactmomenten en het beheer van de website.

Profiel

Je hebt een grote affiniteit met ondernemerschap en duurzaamheid en deelt de visie van ifund. Je hebt interesse in – en kennis van – actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en een bovenmatige interesse in de thema’s van ifund: voedsel, water, energie en grondstoffen. Bij voorkeur heb je al enige kennis opgedaan van de wereld van social enterprises en/of impact investment.

Meer informatie/solliciteren: www.ifund.nl.