Global Manager QEHS

  • Dienstverband
  • Epe

VMI Group

De afdeling QEHS is verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de wereldwijde kwaliteitssystemen. Ze houden zich bezig met arbeidsomstandigheden en veiligheid, compliance met wet- en regelgeving, milieu en duurzaamheid, continuous improvement en kwaliteitsborging zowel intern als extern ( leveranciers).

Jouw werk
Als Global Manager QEHS werk je samen met je team aan de volgende zaken:

  • Ontwikkeling en integratie van een moderne QEHS afdeling in het bedrijf met daarbij het identificeren van de consequenties daarvan.
  • Medeverantwoordelijk voor het het bepalen en harmoniseren van het wereldwijde QEHS beleid en eindverantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren hiervan in de Nederlandse vestigingen.
  • Eindverantwoordelijk voor toezicht op kwaliteit, ARBO, sustainability en duurzaamheid binnen de vestigingen in Nederland en het (laten) treffen van corrigerende maatregelen waar nodig.
  • Primair aanspreekpunt voor certificerende instantie (LRQA) in Nederland.
  • Coachen, begeleiden en motiveren van de medewerkers op de afdeling.
  • Bepaalt en bewaakt de begroting.
  • Het continue (laten) signaleren en (laten) realiseren van mogelijke verbeteringen in processen en producten in relatie tot de activiteiten van andere afdelingen.

Je geeft (on)gevraagd advies op het gebied van Kwaliteit, Sustainability & Duurzaamheid, Arbeidsomstandigheden en veiligheid in alle lagen van de organisatie. Het is daarnaast je verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor globale afstemming en uitvoering van het kwaliteitsniveau op alle VMI vestigingen.

WerkomgevingAlle disciplines binnen de afdeling zorgen voor een eenduidige uitvoering van de van toepassing zijnde processen en systemen (wereldwijd). De afdeling werkt daarbij samen met de gehele (internationale) organisatie. De afdeling bestaat uit 11 zelfstandige professionals die door de Global manager QEHS worden aangestuurd.

De afdeling heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een team dat meer IN het bedrijf staat en veel minder LANGS de zijlijn. Het verder ontwikkelen en activeren van de QEHS afdeling naar een team dat proces- en kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie structureel ondersteunt is daarom van groot belang en is daarmee een kerntaak van de manager. De rol die proces data(-analyse) daarbij speelt wordt steeds belangrijker.

Meer informatie/solliciteren: careers-vmi.com.