ESG risk manager

  • Dienstverband
  • Den Haag

NWB Bank

Wil jij werken aan ESG risico’s bij een bank die volledig staat opgesteld voor de publieke taak? Als ESG Risk Manager bij de NWB Bank zet je jouw ervaring op risicomanagement in om een ​​positieve verandering teweeg te brengen.
Dit is jouw kans om Environmental, Social en Governance risico’s te implementeren binnen een significante financiële instelling. De verwachtingen en ambities op ESG risicomanagement zijn hoog en ontwikkelen zich snel. Als ‘de duurzame waterbank’ zijn wij een voorname financier in de energietransitie, stevig ESG risico management is daarbij van cruciaal belang. Aanvullend nemen de vereisten van onze toezichthouders toe. Binnen NWB Bank bouwen we op dit moment ervaring en expertise op om ESG verder te implementeren in ons risicomanagementraamwerk.
Als ESG Risk Manager kom je terecht in ons Credit Risk Management team. Het is jouw verantwoordelijkheid om ESG-risicomanagement binnen de bank verder te ontwikkelen en te implementeren. Dit vereist dat je actief samenwerkt met toezichthouders, externe en interne ESG-specialisten en klanten om de uitdagingen en vereisten te begrijpen. Je hebt een leidende rol met betrekking tot het meten, modelleren, beheersen en rapporteren van ESG-risico’s. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het monitoren van de wettelijke vereisten en ontwikkelingen op het gebied van ESG-risicomanagement. Wij zoeken mensen die hun conceptuele vermogen zelf kunnen uitwerken in praktische toepassingen en zichzelf herkennen als slagvaardig, deskundig en inventief.
De afdeling Credit Risk Management maakt deel uit van de tweede lijn waartoe ook Asset & Liability Management, Operational Risk Management en Compliance behoren. De afdeling Credit Risk rapporteert aan de Chief Risk Officer en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van risicobeheerkaders, -beleid en -processen voor kredietrisico, counterparty credit risk en ESG risk. Daarnaast onderhoudt de afdeling de kredietrisico modellen en beoordeelt kredietvoorstellen en revisies. Alle afdelingen in de tweede lijn werken nauw samen op diverse overkoepelende onderwerpen zoals de Risk Appetite, de ICAAP/ILAAP, tweedelijns monitoring.
De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een bank van en voor de Nederlandse publieke sector. Onze klanten zijn waterschappen, gemeenten en provincies en organisaties die worden gegarandeerd door de overheid zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Ook zijn we actief in de financiering van duurzame energieprojecten en publiek-private samenwerking (PPS). We financieren onszelf met behulp van onze AAA/Aaa-ratings op de internationale geld- en kapitaalmarkt en zijn een toonaangevend uitgever van Green en Social Bonds. Door de significante omvang van onze balans staan we onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank. NWB Bank is met ruim 100 medewerkers een compacte, efficiënte en inclusieve organisatie die verscheidenheid van medewerkers omarmt. Samenwerking, kwaliteit en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Meer informatie/solliciteren: nwbbank.com.