ESG Manager International Investments

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Bouwinvest

Als ESG Manager International Investments bij Bouwinvest ben je gepositioneerd binnen het internationale investeringsteam en ben je verantwoordelijk voor de integrale uitvoering van ESG-werkzaamheden voor de drie internationale mandaten (Europe, North America en Asia-Pacific). Je brengt beleid en uitvoering samen door te adviseren en te ondersteunen bij de vertaling van beleid, visie en ambitie naar concrete plannen. Dit doe je samen met verschillende in- en externe stakeholders. Ook werk je samen met het corporate ESG-team om wet- en regelgeving en Bouwinvest/klantdoelstellingen te vertalen naar portefeuille-acties en -mogelijkheden. In deze functie is het dan ook belangrijk dat je kennis op het gebied van ESG-onderwerpen naar de investment professionals overdraagt.

Daarnaast ligt jouw focus op de coördinatie van de jaarlijkse ESG Reports & Engagement Plans per regio en het ontwerpen en opstellen daarvan in samenwerking met de regioteams. Jij bent de expert en de adviseur van het internationale team voor de regioteams inzake trends en ontwikkelingen, werkmethodes op ESG-gebied, investeringsvoorstellen en compliance met regelgeving zoals SFDR/IMVB. Tevens ben je ondersteunend in engagement activiteiten. Verder help je de organisatie in het borgen en naleven van bestaande ambities en adviseer je bij de doorontwikkeling of (her)ijking van ambities en doelen. Je denkt mee hoe uitdagingen op dit gebied overwonnen kunnen worden door het bemoedigen van verandering, opzetten of geven van trainingen en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

“Als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan het betrekken van milieu, sociale en bestuursfactoren (ESG-factoren) in het beleggingsproces en je het een uitdaging vindt dat je veel vrijheid en verantwoordelijkheden krijgt om deze transformatie mede vorm te geven, dan is dit een baan voor jou.”

Werkweek

“Tijdens een leuke werkdag heb je samen met het investeringsteam gewerkt aan de ESG-elementen bij een nieuw investeringsvoorstel.”

Voorbeeld uit de praktijk

Er heeft een verandering in de ESG wet- en regelgeving plaatsgevonden. Wat doe je?

In deze functie blijf je op de hoogte van de laatste ESG wet- en regelgeving in de regio’s Europe, North America en Asia-Pacific. Wanneer er in een van deze gebieden een verandering in de wet- en regelgeving plaatsvindt, dien je te onderzoeken of dat gevolgen heeft voor jullie portefeuille acties- en mogelijkheden. Je gaat dan in gesprek met het corporate ESG-team en helpt het internationale team bij de interpretatie en implementatie van de nieuwste wet- en regelgeving.

Wat doe je?

  • Zorgen voor ESG-kennisoverdracht naar investment professionals
  • De ESG-visie en het ESG-beleid vertalen naar internationale mandaten
  • ESG Reports & Engagement Plans opzetten en coördineren
  • Advies geven aan en samenwerken met regioteams op het gebied van ESG en gedurende due diligence
  • Adviseren bij ESG rating model en dit model doorlopen onderhouden
  • ESG-data binnen de internationale portefeuille en ESG- bijdrages in rapportages en plannen optimaliseren
  • Op de hoogte blijven van ESG wet- en regelgeving in de diverse regio’s
  • Ondersteunen bij de interpretatie en implementatie van ESG wet- en regelgeving

Meer informatie/solliciteren: www.spielwork.com.