Duurzaamheidsadviseur

  • Dienstverband
  • Dordrecht

Besix

ESIX Nederland is een multidisciplinair bouwbedrijf met een 30-jarig trackrecord van innovatieve en toonaangevende projecten. Onze ervaring en expertise geeft ons het lef groter te denken. Als ondernemende bouwpartner formeren wij slagvaardige teams met de sterkste grote én kleine spelers. Zo kunnen we een integrale aanpak bieden voor iedere uitdaging en inspelen op de snelgroeiende dynamiek in de markt. Doordat we de drijfveren van de klant begrijpen, meedenken en oplossingsgericht werken, creëren we waarde die het bouwen overstijgt: voor, tijdens en na de constructiefase. Naast de bouw van toonaangevende projecten als A13-A16, Coen- en Velsertunnels, Theemswegtrace, Beatrixsluis, Amazonehaven, diverse waterzuiveringen en uitzonderlijke hoogbouwprojecten, participeren we in grote en kleine Joint Ventures en DBFM-contracten met meerjarig onderhoud.

BESIX Nederland heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe en uitdagende projecten. Deze successen hebben wij te danken aan de innovatieve manier waarop wij engineering en bouwen met elkaar integreren in onze processen.

Onze mensen spelen een onmisbare rol in onze organisatie. Wij zijn van mening dat we zonder hen, zonder het samenwerken als team onderling en het samenwerken als team met de klant niet het succesvolle bedrijf kunnen zijn dat we nu zijn.

Vacatureomschrijving

Help jij mee onze ecologische footprint te verkleinen?In de rol van Duurzaamheidsadviseur draag jij zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid en instrumentarium op gebied van milieu en duurzaamheid. Je levert een concrete bijdrage aan de invulling van de strategie van BESIX waar duurzaamheid een integraal onderdeel van is. Zowel bedrijfsbreed als voor de projecten (in tender-, voorbereiding- en uitvoeringsfase) ontwikkel je zelfstandig strategische en beleidsmatige vraagstukken die je vervolgens vertaalt naar praktische plannen voor de organisatie. Je brengt de milieueffecten en -kosten binnen een project in kaart en je bent sparringpartner van onze tender- en projectteams om samen de diepgang van de verduurzaming te bepalen.

Verder….

  • Je maakt duurzaamheidsprestaties (MKI/CO2) meetbaar;
  • Je verzorgt LCA (MKI) berekeningen en houdt toezicht op de naleving;
  • Je ontplooit en begeleidt duurzame innovaties;
  • Je signaleert kansen en risico’s op duurzaamheidsgebied;
  • Je coacht en ondersteunt de organisatie om onze duurzaamheidsambities te realiseren.

Meer informatie/solliciteren: jobs.smartrecruiters.com.