Docent Sustainable Finance

Avans Hogeschool

Mooi werk

Innovatievermogen, klantdenken, duurzaam personeelsbeleid, allemaal mooie factoren om de ondernemingswaarde te verhogen, zowel de financiële waarde als de ecologisch en sociale waarde. Doordat je het zo concreet maakt voor je studenten snappen zij ook welke cijfers en analyses nodig zijn om kansen te kunnen creëren en betekenisvol te kunnen ondernemen. En daar gaat het om in de opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement.

Responsible retail is het vertrekpunt van ons denken en je begeleidt je studenten om daarbinnen alle kennis op te doen en kansen te ontdekken. Door jouw up-to-date ervaring leer je studenten dat het in een onderneming om meer dan alleen financiële waarde draait.

Je studenten kunnen rekenen op jouw betrokken begeleiding en coaching tijdens hun hele studieloopbaan en/of duale opleiding. Jij vindt het namelijk leuk om studenten een stap verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het voelt voor jou vanzelfsprekend om daar ook het bedrijfsleven actief bij te betrekken. Dit is perfect voor de praktijkopdrachten, want zo ervaren de studenten direct het reële leven binnen Ondernemerschap en Retailmanagement. En het geeft je de kans om steeds het onderwijs te vernieuwen met nieuwe praktijkervaringen. Je doet hiervoor voorstellen en coördineert onderwijseenheden en -projecten.

Jouw plek als Docent Sustainable Finance binnen Avans

Je vindt je plek binnen de opleiding Ondernemerschap en Retail Management (ORM) van de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap. Samen met 50 enthousiaste collega’ s, grotendeels afkomstig uit de praktijk, weet je dagelijks meer dan 850 studenten te inspireren. Bij ORM staat de student voorop. We leiden studenten in voltijd en in duale vorm op tot excellente professionals. Dit vertaalt zich in een nummer 1 positie in de nationale studenten enquête.

De Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap van Avans Hogeschool verzorgt in ’s-Hertogenbosch de opleidingen Commerciële Economie, International Business en Ondernemerschap en Retail Management. Deze opleidingen dragen het bijzonder kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs en staan in de Nederlandse top. De 2700 studenten ontwikkelen zich tot young professionals die vernieuwing stimuleren en de samenleving helpen met duurzaam denken en ondernemen.

Meer informatie/solliciteren: www.avans.nl.