Directeur – Waddenvereniging

  • Dienstverband
  • Harlingen

https://www.ebbinge.nl/positie/directeur-waddenvereniging/

De Waddenvereniging is een onafhankelijke en unieke organisatie. De 25 professionals, vele betrokken leden, donateurs, vrijwilligers en partners zetten zich dag en nacht in voor behoud van de Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed. Zij geven de natuur een stem door middel van grote projecten, onderzoek, excursies, campagnes en lobby. De komende periode werkt de Waddenvereniging aan een robuuste Waddenzee, waar de natuurlijke processen leidend zijn, de natuur tegen een stootje kan en ruimte is voor natuurbeleving en gepast menselijk medegebruik. De natuur van de Wadden moet weer op 1 en dat betekent: stoppen met schadelijke activiteiten, de natuur met rust laten en ruimte aan de zee geven.

Feiten

  • In totaal is het Waddengebied ruim 500 kilometer lang en 310.000 hectare groot.
  • Op 26 juni 2009 werd de Nederlands-Duitse Waddenzee Unesco Werelderfgoed.
  • De Waddenvereniging is een landelijke, particuliere, onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van het Wad.
  • Dit doet zij met circa 40.000 leden en donateurs, een grote groep betrokken vrijwilligers en 25 inhoudgedreven professionals.

De functie

De opdracht voor de nieuwe Directeur is het realiseren van de missie en ambities van de Waddenvereniging. Sámen met het team, de leden en donateurs, het bestuur, vrijwilligers en partnerorganisaties. Om succesvol te zijn, richt de Directeur zich op de volgende speerpunten:
•Intern geeft de Directeur op verbindende, stimulerende en structurerende wijze leiding aan de organisatie en de 25 medewerkers. Indien nodig, treedt de Directeur op de voorgrond maar wanneer het kan, geeft zij/hij ruimte en podium aan de verantwoordelijke medewerkers. De Directeur heeft aandacht voor mensen en hun ontwikkeling.
•De Directeur leidt en coördineert de operationele activiteiten en de bedrijfsvoering. Zo werkt de Waddenvereniging verder aan de ontwikkeling van de eigen organisatie: effectieve structuren, een goede werkverdeling en een gezonde financiële huishouding.
•Extern is de Directeur een overtuigend en inspirerend boegbeeld, die staat voor de missie van de Waddenvereniging. Soms met de voeten in het slik, soms brainstormend met collega’s in Harlingen en dan weer bij Nieuwspoort of in Den Haag. •Als boegbeeld heeft de Directeur een belangrijke rol in het profileren en vertegenwoordigen van de Waddenvereniging en het (uit)bouwen en onderhouden van een relevant netwerk dat hieraan bijdraagt.
•De Directeur besteedt veel aandacht aan het intern en extern verbinden van mensen en inhoud, om zo gezamenlijk te werken aan de doelen van de Waddenvereniging. Zij/hij initieert en leidt partnerships en coalities, maar kiest er soms ook voor om uít een partnership te stappen. Verbinden, inspireren en samenwerken wisselen zich af met agenderen, stevig stelling nemen en overtuigen.
•Om de unieke waarden van het waddengebied ook op de lange termijn te kunnen bewaken, werkt de Directeur gestaag – met het team – aan het borgen en het uitbreiden van de financiële middelen van de Waddenvereniging.

Meer informatie/solliciteren: www.ebbinge.nl.