Directeur TKI Duurzame Chemie en Circulariteit

  • Dienstverband
  • Den Haag

ChemistryNL

Innovatie is voor Nederland essentieel. Wil jij bijdragen aan de circulaire wereld van morgen, bijdragen aan de energie- en grondstoffentransitie en de slimme medicijnen van de toekomst? Dat kan als directeur van het nieuwe TKI Duurzame Chemie en Circulariteit. De chemie speelt een sleutelrol: innovatie en verduurzaming in de chemie werkt door in verschillende markten (materialen, grondstoffen, energiedragers, medicijnen, conversie- en detectietechnologie) en daarmee in grote delen van de economie Nederland behoort tot de wereldwijde koplopers op het gebied van kennis van chemie, chemische technologie en circulaire materialen en processen. De chemie in Nederland is qua omzet de vierde van Europa en de tiende wereldwijd.

Wat zoeken we?

Een proactieve verbindende leider, een resultaatgerichte relatiemanager voor onze partners, een teammanager voor het uitbouwen van onze organisatie en een aanjager in het professionaliseren van onze processen. In deze veelzijdige en dynamische rol komen marktervaring, inhoudelijke expertise en managementvaardigheden samen. Brede kennis van en ervaring in de chemische industrie en/of de chemische wetenschap is een must. Ervaring op de gebieden van circulaire economie en biobased economy is een pre. Essentieel is ook een inspirerende visie op hoe technologische en wetenschappelijke vernieuwingen een weg kunnen vinden in de waardeketen van producten en hoe missie uitdagingen rond duurzame chemie, circulariteit en biobased economy gerealiseerd kunnen worden.

Verantwoordelijkheden:

  • Je bent de spil bij het op- en uitbouwen van de innovatieagenda van de chemie en biobased economy (BBE), gericht op grensverleggende innovaties, circulariteit, CO2 reductie en duurzame economische vernieuwing en groei. Je geeft leiding aan het team van professionals die voor de chemie- en BBE-agenda in deeltijd worden ingehuurd.
  • Je zorgt voor een stevige organisatie rondom het missieteam Circulaire Economie (CE). Je geeft leiding aan het team van professionals die op deeltijdbasis worden ingehuurd door het missieteam CE. Je legt verbinding met relevante sectoren (o.a. chemie, hightech, bouw, energie en agrifood) en haalt synergievoordelen in de uitvoering door aan te sturen op nauwe interactie tussen het team Chemie en het team CE.
  • Je bent eindverantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van roadmap(s) met bijbehorend valorisatieplan en marktbewerkingsplan voor ieder van de programmaonderdelen en het programma als geheel.
  • Je bouwt allianties en publiek-private samenwerkingen met mkb, grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van je ervaring en netwerk in het (inter)nationale en regionale werkveld.
  • Op reguliere momenten rapporteer je de voortgang aan de Raad van Bestuur van het TKI, aan het missieteam CE en aan betrokken topteams van topsectoren Chemie, Energie en Agri&Food. Je draagt zorg voor een heldere positionering van het TKI en bent eindverantwoordelijk voor de communicatie en het organiseren van evenementen.
  • Als directeur van het TKI geef je leiding aan een multidisciplinair TKI team van ervaren en deskundige professionals en ben je verantwoordelijk voor verbinding met ministeries, met uitvoerders en financiers zoals RVO, NWO en de EU.

Meer informatie/solliciteren: nl.indeed.com.