Directeur Engagement, lid directieteam

  • Dienstverband
  • Den Haag

Oxfam Novib

Oxfam Novib zoekt een Directeur Engagement die in Nederland alle krachten voor verandering helpt mobiliseren voor een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld.

Oxfam Novib maakt deel uit van een wereldwijde beweging van mensen met een gezamenlijke missie. Samen gaan we de strijd aan tegen ongelijkheid en onrecht. We zijn solidair met moedige activisten die wereldwijd verandering eisen: van het aanpakken van uitbuiting in productieketens en belastingontwijking, tot het eisen van een eerlijk klimaatbeleid en gelijke rechten voor ieder mens. Met onze partners brengt Oxfam Novib mensen, bedrijven en overheden bijeen en daagt hen uit om verandering mogelijk te maken. Ook in Nederland.

Oxfam Novib is een organisatie met meer dan 60 jaar ervaring in internationale samenwerking. Dankzij onze 300.000 supporters in Nederland voelen we ons gesteund en wordt onze stem gehoord in het maatschappelijke en politieke debat. We maken deel uit van de Oxfam-confederatie die actief is in 90 landen. Samen met onze collega’s, partners en lokale gemeenschappen werken we aan concrete resultaten voor mensen en aan verandering richting een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld.

De Directeur Engagement geeft leiding aan de nieuwe afdeling ‘Engagement’. Daarin is alle expertise op het gebied van campagnes, beleidsbeïnvloeding, communicatie en fondsenwerving samengebracht. De komende jaren willen we samen met nog veel meer mensen in Nederland optrekken die onze idealen delen, die geloven dat verandering mogelijk is en ook zelf daar een bijdrage aan willen leveren.

Je functie

De Directeur Engagement is een nieuwe positie binnen de veranderde organisatiestructuur van Oxfam Novib. Je gaat vorm en leiding geven aan de nieuwe afdeling en haar medewerkers, de inrichting van werkprocessen en de samenwerking met andere afdelingen. Dit doe je samen met managers van de 4 á 5 units binnen de afdeling; met hen ontwikkel je de visie en strategie voor alle aandachtsvelden van de Engagement afdeling.

Je bent onderdeel van het collegiale Directieteam van Oxfam Novib. De directie bestaat verder uit de Algemeen Directeur, Directeur Programma’s en Directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Alle directeuren leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die de directe werkgever is van de directie.

Als lid van het Directieteam ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie. Dit houdt in dat je sturing geeft aan het ontwikkelen van strategie, beleid en cultuur; gebaseerd op Oxfam Novib’s missie en kernwaarden. Dit doe je zowel voor onze eigen organisatie in Nederland als voor de samenwerking binnen Oxfam International. Daarnaast draag je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vastgestelde meerjarenbeleid, het behalen van gestelde doelen en het aansturen van de unit managers en overige medewerkers.

Je doelen

De afdeling Engagement staat voor mooie uitdagingen in de komende jaren. Als Directeur Engagement speel je een belangrijke rol in:

  • Oxfam Novib en de achterban laten groeien tot een actieve en zichtbare beweging en daarmee het maatschappelijke en politieke debat, en het gedrag van overheid, bedrijfsleven en andere actoren, in Nederland te beïnvloeden.
  • Het versterken van de organisatie-identiteit en merkstrategie, die de veranderde strategische positie en identiteit van Oxfam (Novib) goed reflecteert en die intern en extern gedragen wordt.
  • Diversifiëren van de engagement- en fondsenwervingsaanpak om met verschillende doelgroepen in contact te komen, waarbij nieuwe en digitale vormen van engagement een centrale plek innemen;
  • Het bouwen van bruggen tussen ons werk in internationale programma’s en in Nederland om onze overkoepelende missie van systemische verandering en sociale rechtvaardigheid te verwezenlijken.

Meer informatie/solliciteren: www.colourfulpeople.nl.