Coördinerend onderzoeker circulaire economie

  • Dienstverband
  • Bilthoven

RIVM

Circulaire economie, duurzaamheid, jouw wetenschappelijke hart wordt hier blij van. Bij ons kun je als anker voor onze duurzaamheidsgroep zowel inhoudelijk onderzoek doen, als strategisch meebepalen over de richtingen van de projecten. Klinkt dit interessant? Lees dan verder over onze openstaande positie van coördinerend onderzoeker circulaire economie.

Dit wordt jouw afdeling

Bij het RIVM werken we met ruim 2300 collega’s elke dag samen aan de zorg van morgen. Vanuit het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid werken we onder andere aan de transitie naar een circulaire economie. We ontwikkelen expertise en methoden voor de milieu- en klimaatvoetafdrukken die nodig zijn voor de circulaire economie (CE)- en bijvoorbeeld de energietransitie. Hierdoor kunnen we passende adviezen geven aan beleidsmakers en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld over hoe hoogwaardige grondstoffen behouden blijven. Of waar de grootste effecten op, en juist kansen voor, gezondheid en milieu zijn.

We werken in opdracht van ministeries en overheden, samen met andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons doel is een veilige, gezonde en duurzame circulaire economie.

Doel van jouw functie

Je bent als onderzoeker op het gebied van levenscyclusanalyse en milieuvoetafdrukken een belangrijk wetenschappelijk anker van de duurzaamheidsgroep. Je fungeert als een verbindende factor tussen experts in de diverse centra van het RIVM en de externe partners. Die laatste zijn veelal opdrachtgevers, zoals ministeries.
Dit doe jij:

  • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de inhoud van verschillende complexe wetenschappelijke onderzoeken die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Je begeleidt en stuurt het ontwikkelen van methoden en toepassingen van de milieu- en klimaatvoetafdrukken in de circulaire economie, van ontwerp tot einde levensfase en hergebruik. Je bent verantwoordelijk voor de wetenschappelijke borging van de levenscyclusanalyse methoden en input-outputanalyse;
  • Je helpt bij de strategiebepaling. Hierbij ben je ook een sparringpartner voor andere CE-onderzoekers in het RIVM en nauw betrokken bij de RIVM-strategie op CE;
  • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de werving van nieuwe projecten, je vertaalt vragen van opdrachtgevers naar nieuwe projecten en bruikbare kennis. Hiervoor leg je contacten binnen en buiten RIVM, bespreek je de voortgang met opdrachtgevers, schrijf je mee aan nieuwe initiatieven of projecten, al dan niet in consortia;
  • Je bent een deel van je tijd ook projectleider en daarbij betrek je de juiste onderzoekers. Je houdt de ontwikkelingen bij en begeleidt medewerkers in projecten om de vertaling naar beleidsrelevante toepassingen te maken;
  • Daarnaast sla je een brug naar andere transities zoals de energietransitie en de transitie naar een kringlooplandbouw. Door je inhoudelijke achtergrond kun je goed meedenken over de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar toepassingen voor beleid. Je adviseert over nieuwe duurzaamheidopgaves, zowel nationaal als op Europees niveau. Je schrijft adviezen en rapporten voor overheden en presenteert je werk tijdens bijeenkomsten met commissies, opdrachtgevers en op congressen en symposia.

Uniek aan deze baan

In deze functie krijg je de kans om jouw wetenschappelijke kennis in te zetten op uitdagende en maatschappelijke relevante vraagstukken. Je start nieuwe projecten en werkt met veel partijen interdisciplinair samen. Je geeft mede vorm aan de rol van RIVM als schakel tussen wetenschap, beleid en stakeholders die zich inzetten voor een circulaire economie. Je teamgenoten zijn gedreven collega’s, samen maken jullie impact en werken jullie aan nieuwe wetenschappelijke methodes en inzichten die kunnen worden ingezet in de transitie naar een duurzame, gezonde en veilige maatschappij.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.