Coördinerend beleidsmedewerker circulaire economie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Je bent verantwoordelijk voor de monitoring van het Programma Circulaire Economie. Je gaat deel uitmaken van het programmateam. Dit team coördineert onder andere het Uitvoeringsprogramma circulaire economie en faciliteert de samenwerking met maatschappelijke partijen, zoals NVO-NCW, stichting Natuur en Milieu en VNG. Het volgen van de jaarcyclus van het Uitvoeringsprogramma circulaire economie is daarbij zeer belangrijk. De belangrijkste momenten in deze cyclus zijn de monitorrapportage van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) en de actualisering van het uitvoeringsprogramma. Deze moeten elk jaar voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. PBL is de rekenmeester van het programma en werkt daarvoor samen met een aantal kennisinstellingen. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor PBL. Je bent goed in staat om vanuit het departement de gesprekspartner te zijn voor de monitor van circulaire economie.

Het programma is in gezamenlijkheid met de transitieteams en maatschappelijke partners ontstaan en wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd. Dat betekent dat er binnen de directie verschillende taakvelden/teams, andere departementen en maatschappelijke partijen betrokken zijn. Ook de vijf transitieteams zijn vanzelfsprekend zeer belangrijk partners. Naast je verantwoordelijkheid voor de monitoring van het Programma circulaire economie wordt van je verwacht dat je actief betrokken bent bij het programmateam. Met name wordt van je verwacht dat je een grote rol speelt bij de vertaling van de monitoring naar activiteiten en de actualisatie van het uitvoeringsprogramma.

Binnen de directie denk je mee over kennis- en innovatievragen die leven vanuit de verschillende invalshoeken. Je houdt goed de kennisontwikkeling bij over circulaire economie en betrekt die bij de analyses die je maakt.

Je werkt in een publicitaire en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog kan oplopen en de belangen groot zijn. Dit doe je met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. Je bent scherp, analytisch en resultaatgericht. Je bent tegelijk in staat de sfeer te bewaken en oog te houden voor alle verschillende belangen. Je bent sterk verbindend, zowel binnen als buiten de directie DLCE.&utm_medium=jobboard&utm_campaign=organic

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.