Coördinerend adviseur duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijkswaterstaat

Is het jouw missie om de ambities van Rijkswaterstaat voor het verduurzamen van de infrastructuur te realiseren? Wil jij een tastbare bijdrage leveren aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken? Als coördinerend adviseur duurzame kustlijnzorg en vaargeulonderhoud werk je mee aan het vormgeven van deze ingrijpende transitie. Wij stippelen samen met medeoverheden en marktpartijen de route uit om in 2030 de kustlijnzorg en het baggerwerk duurzaam uit te voeren.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

De infrasector staat de komende decennia voor grote veranderingen. Twee van de grote transities die de sector doormaakt, zijn de transities naar klimaatneutraliteit en circulariteit.

De markt, Rijkswaterstaat en andere publieke opdrachtgevers zullen gezamenlijk de transitie waar moeten maken. Het vormgeven van meerjarige, intensieve samenwerking met de markt en mede overheden is een belangrijk onderdeel van je functie waarin je nauw optrekt met de programmamanager. Jij hebt vanuit jouw rol goed in beeld met welke stakeholders we nauw moeten samenwerken, welke samenwerkingsverbanden en sectorinitiatieven er zijn en wat er in het internationale speelveld gebeurt.

Binnen het programma Duurzame Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud onderhoud jij de relaties met stakeholders en beleid. Je bent aanspreekpunt voor de beleidsprogramma’s Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Rijkswaterstaat draagt in de eerste plaats zorg voor de fysieke wereld om ons heen. We hebben een duidelijke ambitie: bij al onze activiteiten rekening houden met de impact op de aarde en hierin verantwoorde keuzes maken. Het fundament van onze inzet volgens Koers 2020 is het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Vanuit daar werken we op een duurzame manier aan waterveiligheid, voldoende schoon water en mobiliteit over weg en water. Ons uitgangspunt bij duurzame leefomgeving is: voorkomen is beter dan genezen.

Je zorgt voor een stakeholdersanalyse en stakeholdersstrategie die aansluit op verschillende fases waarin het transitiepad zich bevindt. Je stelt samen met de communicatieadviseur een communicatieplan op en vertaalt (technische) projectinformatie naar begrijpelijke taal en doelgroepgerichte boodschappen voor stakeholders, beleid en omgeving.

Wat wij aan jou waarderen

Als persoon heb jij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Je krijgt er energie van om bij te dragen aan een innovatieve, duurzamere leefomgeving. Je wordt enthousiast van het onderhouden en uitbreiden van je netwerk en weet de juiste mensen bij elkaar te brengen. Je enthousiasme en inhoudelijke kennis maken je een adequate gesprekspartner en vraagbaak voor collega’s.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.