Coördinerend adviseur duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijkswaterstaat

Een klimaatbestendig en duurzaam Nederland: het is een van de belangrijkste doelen van Rijkswaterstaat. Als coördinator duurzaamheid adviseer je over duurzame inrichting en duurzaam onderhoud van de Nederlandse hoofdinfrastructuur, nat en droog. Jij signaleert wat er op het gebied van duurzaamheid nodig is en slaat de brug tussen beleid, de externe omgeving en de uitvoering van Rijkswaterstaat.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Ieder project biedt kansen en levert ideeën op rondom duurzaamheid. Voorbeelden zijn onder meer milieubewust inkopen, onze bouwwerken energiezuinig maken en materialen en grondstoffen hergebruiken. Jij helpt ons de duurzaamheidsinbreng tijdens de planuitwerking, contractvoorbereiding en – realisatie van projecten op het gewenste niveau te realiseren. Je verbindt de kansen en kennisontwikkeling bij marktpartijen aan de duurzaamheidsdoelen van Rijkswaterstaat. Daarbij hou je natuurlijk de huidige techniek rondom verduurzaming van infrastructuur en bijbehorende marktinnovaties goed in de gaten.

Wat ga je doen?
je stuurt en motiveert (project)medewerkers, zet vragen in de markt uit op het gebied van duurzaamheid en zorgt voor afstemming van de inzet en kwaliteit van de verschillende expertises en disciplines;

  • je stelt op basis van je brede technische kennis en uitvoeringservaring eisen op met betrekking tot klimaat, energie en circulaire economie;
  • je ondersteunt projectteams bij de beoordeling van uitvragen die over duurzaamheid gaan en adviseert over de monitoring van de duurzame eisen van het contract;
  • Je bent adviseur op de gebieden van het verduurzamen van asfalt en de inzet van zero emissie bouwmaterieel en weet dit te vertalen naar effectieve toepassing in de contracten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je vindt het leuk om verbindingen tot stand te brengen en bent alert op nieuwe ontwikkelingen. Jouw enthousiasme zet je met plezier in om met succes de strategie voor klimaat neutrale circulaire infrastructuur uit te werken in projecten. De binnen de projecten uitgewerkte kansen en ideeën en behaalde resultaten deel je vervolgens met andere projectteams. Zo stimuleer je het leren van elkaar. Verder mag je graag meedenken over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie en draag je bij aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van duurzaamheid.

Wat wij aan jou waarderen
Dankzij je brede kennis ben je een serieuze, betrouwbare gesprekpartner voor collega’s en opdrachtgevers en weet je draagvlak te creëren bij projectteams. Met jouw communicatieve- en sociale vaardigheden mobiliseer je de interne organisatie en breng je de juiste verbindingen tot stand. Je expertise is zowel in- als extern gericht. Zo treed je richting collega’s op als inhoudelijke vraagbaak en coach. Ook kan je goed plannen, organiseren en innovatief handelen en ben je in staat om snel tot een oordeel te komen. Als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat draai je mee in technische werkgroepen en vakoverleggen binnen de branche. Daarbij beïnvloed je in een vroeg stadium betrokken stakeholders, onderhoud je je netwerk en zet je deze actief in.

Meer informatie/solliciteren: werkenbij.rijkswaterstaat.nl.