Coördinator Energietransitie

  • Dienstverband
  • Leiden

Universiteit Leiden

Wil je meedoen in de uitvoering van de energietransitie? En wil je daarbij snel concrete resultaten zien? Solliciteer dan naar de functie van coördinator energietransitie bij het Vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden.

Wij beheren meer dan 400.000 m2 aan vastgoed, van een eeuwenoud Academiegebouw tot aan een nieuw high-tech laboratorium gebouw. Al dit vastgoed zijn we aan het verduurzamen. Als onderdeel van het klimaatakkoord hebben wij hiervoor afspraken gemaakt met de rijksoverheid. Om deze energietransitie goed en snel uit te kunnen voeren, hebben we jou nu nodig!

Functieomschrijving

Als coördinator energietransitie zorg jij dat onze gebouwen zo min mogelijk energie gaan gebruiken. Dit doe je door onze Routekaart Energietransitie te vertalen in concrete maatregelen, van klein tot groot. Je geeft mede vorm aan de verdere plannen voor de energie-transitie en je zorgt voor een gecoördineerde uitvoering er van.

We hebben zo’n zestig gebouwen en voor al deze gebouwen willen we concrete plannen maken om minder energie te gaan gebruiken. Het gaat dan o.a. om het beter inregelen van bestaande installaties of vervangen door energiezuinigere nieuwe installaties, aanbrengen van zonnepanelen, beter isoleren van gevels, enz.. Veel doen we al, maar willen nu meer structuur aanbrengen in onze plannen en daarmee een versnelling van de energietransitie. Jouw taak is het om al dit werk te coördineren, te monitoren en waar nodig bij te sturen. Je doet dit met je collega’s van de afdeling Energie en Duurzaamheid en met de projectleiders en technisch beheermedewerkers van het Vastgoedbedrijf, waarvoor je een gelijkwaardige gesprekspartner bent. Bij interesse kan je takenpakket worden uitgebreid met het oppakken van andere duurzaamheidsmaatregelen zoals de energielabeling van gebouwen, subsidieaanvragen, circulair bouwen, enz..

Meer informatie/solliciteren: www.universiteitleiden.nl.